Iz bibliografije Franca Kolenca

 

Iz bibliografije Franca Kolenca

Franc Kuzmič

Franc KOLENC (1903-1985), rojen v Gomilicah, po gimnaziji k Köszegu in Mariboru študiral teologijo v Mariboru, posvečen 1927. Leta 1939 opravil profesorski izpit. Deloval je tudi  kot katehet. Po vojni je bil skoraj 40 let župnik pri sv. Miklavžu pri Ormožu.

Bibliografija ni popolna. Čeprav je že v SBL zapisano, da je objavljal v Marijinem listu, Slovenski krajini, Prerodu in Népujságu, pa v omenjenih periodičnih nisem zasledil njegovih podpisanih prispevkov. Sklepam, pač glede na problematiko in vsebino, ko je objavljal istočasno drugje, da gre za njegove nepodpisane prispevke. Tudi drugi prispevki v omenjeni periodiki praviloma niso podpisani. Razvozlal sem kratico Fr. K., saj se je (v nadaljevanjih) podpisal vmes s celim priimkom. To kratico sem pri posameznem prispevku vnesel tudi v opombo.

Bibliografija je sestavljena kronološko po letih, znotraj vsakega leta pa po abecednem zaporedju naslovov prispevkov.

1924

Bože dete. Novine (Črensovci) 11 (1924) 51 (21. XII.), 1

Božična noč. Novine (Črensovci) 11 (1924) 52 (28. XII.), 2-3

Disciplina v društvu. Novine (Črensovci) 11 (1924) 52 (28. XII.), 3

Končni smoter društva. Novine (Črensovci) 11 (1924) 46 (16. XI.), 3-4. – Podpis Fr. K.

Okrožnica članom »Zavednosti«. Novine (Črensovci) 11 (1924) 48 (30. XI.), 4

Temelji dobre organizacije. Novine (Črensovci) 11 (1924) 44 (2. XI.), 4. – Podpis Fr. K.

1925

Ali je istinsko vseeno? Novine (Črensovci) 12 (1925) 18 (3. V.), 1. – Podpis Fr. K.

Gospod, vstajenja smo potrebni : vüzemske misli. Novine (Črensovci) 12 (1925) 15 (12. IV.), 1

Hartner – rešiteo Prekmurja. Novine (Črensovci) 12 (1925) 16 (19. IV.), 1.  - Podpis Fr. K.

I.Sziklai: Novi svet. Novine (Črensovci) 12 (1925) 1 (4. I.) –  51 (20. XII.) (v nadaljevanjih). Prevedel iz madžarščine, izhajalo v podlistkih.

K vprašanju gimnazije v Murski Soboti. Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 98 (3. V.), 3

Ka nas teži? Novine (Črensovci) 12 (1925) 17 (26. IV.), 1. – Podpis Fr. K.

Kak bo delao dr. Pivko za narod? Novine (Črensovci) 12 (1925) 4 (25. I.), 1. – Podpis Fr. K.

Mi zaslüžimo drügo. Novine (Črensovci) 12 (1925) 49 (6. XII), 1. – Podpis Fr. K.

Na »Régi nóta, régi tánc« »Szabadsági«-i. Novine (Črensovci) 12 (1925) 6 (8. II.), 4. – Podpis Fr, K.

Par reči Hartnerovomi »Szabadság«-i. Novine (Črensovci) 12 (1925) 5 (1. II.), 2. – Podpis Fr. K.

Par reči k volitvam v Prekmurji. Novine (Črensovci) 12 (1925) 9 (1. III.), 1. – Podpis Fr. K.

Par reči »Szabadsági« na »Egyaz Isten«. Novine (Črensovci) 12 (1925) 17 (26. IV.), 3. – Podpis Fr. K.

Pod R. R. (radikali – radičovci) vladov. Novine (Črensovci) 12 (1925) 44 (1. XI.), 1-2. – Podpis Fr. K.

Prekmurci – katoličanci i evangeličanci v tabori S.L.S. Novine (Črensovci) 12 (1925) 12 (22. III.), 2. – Podpis Fr. K.

Pozabljeni bratje. Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 237 (20. X.), 1  - Uvodnik Prekmurca k 5. obletnici koroškega plebiscita.

Prosvetni tečaj. Novine (Črensovci) 12 (1925) 9 (1. III.), 4 – 26 (28. VI.), 4. – (v 14 nadaljevanjih)

Razprodaja veleposestva v Prekmurju. Slovenec (Ljubljana) 53 (1925) 248 (1. XI.), 6

Sen božične noči. Novine (Črensovci) 12 (1925) 52 (27. XII.), 2-3

Sokolska miseo v Prekmurji. Novine (Črensovci) 12 (1925) 26 (28. VI.), 1. – Podpis Fr. K.

Spremenjena igra. Novine (Črensovci) 12 (1925) 44 (1. XI.), 1. – Podpis Fr. K.

Što naj gospodari v šolaj? Novine (Črensovci) 12 (1925) 13 (29. III.), 1; 14 (5. IV.), 1

V odgovor Murskim Novinam na »Ka mislite, se najdejo?« Novine (Črensovci) 12 (1925) 2 (11. I.), 3-4. – Podpis Fr. K.

V odgovor Szabadsági. Novine (Črensovci) 12 (1925) 15 (12. IV.), 2-3. – Podpis Fr. K.

V premislek pred volitvami. Novine (Črensovci) 12 (1925) 3 (18. I.), 2-3 – 6 (8. II.), 1. – (v  4 nadaljevanjih). -  Podpis: Fr. K.

Volitve v Sloveniji. Novine (Črensovci) 12 (1925) 8 (22. II.), 2. – Podpis Fr. K.

1926

Bolanden, Konrad: Zidarska žlica ali križ. Ljüdska pripovest od svetovno-znanoga nemškoga romanopisca. Kalendar Srca Jezušovoga 1926, 34-54.

Dijaško pismo. Novine (Črensovci) 13 (1926) 21 (23. V.), 4. - Podpis: …..c

Dva dneva g. Borkota v Prekmurju. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 90 (21. IV.), 3

Elektrifikacija Prekmurja. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 52 (4. III.), 7

Gospodarsko-socialna slika Prekmurja. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 96 (28. IV.), 3

Izvedba agrarne reforme v Prekmurju. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 116 (23. V.), 8

Kako začeti? Novine (Črensovci) 13 (1926) 20 (16. V.), 4. – Podpis Fr. K.

Kakša naj bo politična stranka? Novine (Črensovci) 13 (1926) 15 (11. IV.), 1. – Podpis Fr. K.

Krščanske zapovedi v politiki. Novine (Črensovci) 13 (1926) 14 (4. IV.), 2-3. – Podpis Fr. K.

/Prvi/ I. Marijanski kongres v Ljubljani. Kalendar Srca Jezušovoga 1926, 31-34. – Podpis Fr. K.

V božičnoj noči, ML 22 (1926) 11-12, 12-17

Vprašanje lesa v Prekmurju. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 80 (9. IV.), 6-7

Za »Martinišče« v Murski Soboti. Slovenec (Ljubljana) 54 (1926) 94 (25. IV.), 3

Za veliko noč. Novine (Črensovci) 13 (1926) 14 (4. IV.), 5. – Podpis Fr. K.

1927

Božično drevo. Slovenska krajina (D. Lendava) 2 (1927) 4, 59-61

Dr. Guthi Loma: Grbavec. Detektivski roman. Iz madžarščine prevedel Fr. Kolenc. Slovenski gospodar (Maribor) 61 (1927), št. 31 (4. VIII.) - 39 (v nadaljevanjih). – Ponatis v: Ameriški Slovenec (Chicago) 1928

Sedemstoletnica smrti sv. Frančiška Asiškega, KSJ 1927, 68-69

Smilena deklica. Slovenska krajina (D. Lendava) 2 (1927) 3, 43-45

Štefan Lazar: Titana. Roman. Iz madžarščine prevedel Fr. Kolenc. Slovenski gospodar (Maribor) 61 (1927), št. 40-52 (v nadaljevanjih).

1928

Delo za povzdigo gospodarstva v Slov. Krajini. Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 59 (10. III.), 6

Dr. Guthi Loma: Grbavec. Detektivski roman. Iz madžarščine prevedel Fr. Kolenc. Ameriški Slovenec (Chicago) 1928 (v nadaljevanjih).  – Ponatis iz Slovenskega gospodarja 1927

Kako se uničujejo gozdovi v Slov. Krajini. Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 72 (27. III.), 6

Pont des Artska beračica. Odpoved nesrečne žene. Roman. Po W. Hauffu priredil Franjo Kolenc. Maribor : samozaložba, 1928. 134 str. ; 18 cm. - Pripomba: založil pisatelj

Sills, Artur: Smrtna past. Ameriški roman. Priredil Fr. Kolenc. Slovenski gospodar (Maribor) 62 (1928), št. 1-20 (v nadaljevanjih)

Slovenska Krajina brez gozdov. Slovenec (Ljubljana) 56 (1928) 50 (29. II.), 6

Arthur Sills: Smrtna past : ameriški roman. Priredil Fr. Kolenc. Maribor 1928. 108 str. ;  18 cm. (Cirilova knjižnica ; 24)

1929

Dijaško gibanje v Slovenskoj krajini. Novine (Črensovci) 16 (1929) 33 (18. VIII.), 5-6. –Podpis Fr. K.

Grobarove senje. Novine (Črensovci) 16 (1929) 39 (29. IX.), 2

Kolenc Franjo: A njega ni… Povest iz svetovne vojne. Maribor : samozaložba, 1929. 144 str. ; 18 cm. (S sliko).

Por.: Mladika (Celje) 10 (1929), 462; S(ilvester Š(kerl), Slovenec 57 (1929) 183 (14. VIII.), 7

M. Jókai: Komedijant. Iz romana Prokleta drüžina. Novine (Črensovci) 16 (1929) 40 (6. X.), 2

Mali pohablenec. Novine (Črensovci) 16 (1929) 37 (15. IX.), 2

Na straži v božični. Novine (Črensovci) 16 (1929) 51 (22. XII.) /božična priloga Novin/, 2. (Odlomek iz povesti A njega ni)

Narodno delo naše dühovščine. Novine (Črensovci) 16 (1929) 33 (18. VIII.), 5. – Podpis Fr. K.

Petrov sveti večer v-tüjini. Novine (Črensovci) 16 (1929) 51 (22. XII.), 2

Slovo. Novine (Črensovci) 16 (1929) 41 (13. X.), 2; 42 (20. X.), 2. (Odlomek iz povesti A njega ni)

Smrt na bojišči. Novine (Črensovci) 16 (1929) 44 (3. XI.), 2. (Odlomek iz povesti A njega ni)

V ognji. Novine (Črensovci) 16 (1929) 38 (22. IX.), 2. (Odlomek iz povesti A njega ni)

1930

Ali je to narodno delo? Slovenec (Ljubljana) 58 (1930) 260 (13. XI.), 3

Lazar, Štefan: Kraljica Estera. Roman. Iz madžarščine prevedel Fr. Kolenc. Murska Sobota : samozaložba, 1930. 171+(I) str. ; 18 cm

1931

Pavič, Mara: Pravica in usmiljenje. Povest. Iz hrvaščine prevedel Fr. Kolenc. Murska Sobota : samozaložba, 1931. 97 str. ; 18 cm

Pavič, Mara: Pravica i usmiljenje. Prevod iz hrvaščine. Novine (Črensovci) 18 (1931) 4 (25. I.), 7 – 31 (2. VIII.), 7-8 (v nadaljevanjih)

Prošnja, zahvala i nova prošnja. Novine (Črensovci) 18 (1931) 15 (12. IV.), 3

Štefan Lazar: Kraljica Estera. Novine (Črensovci) 17 (1930) 1 (2. I.), /7-8/ -  46 (16. XI.), 7 (v nadaljevanjih)

Štefan Lazar: S strelov i plinom. Novine (Črensovci) 18 (1931) 32 (9. VIII.), 7 –  19 (1932) 3 (17. I.), 7 (v nadaljevanjih). (Delo ni dokončano)

Štefan Lazar: S strelo in plinom. (»Titana«). Roman. Priredil Franc Kolenc. Murska Sobota : samozaložba 1931. 112 str. ; 18 cm.

1932

A njega ni… Drama iz svetovne vojne v šestih slikah. Po povesti Fr. Kolenca priredil za oder Šalehar Rudolf. Borovnica 1932. 29 str. (tipkopis) ; 30 cm

Drama je bila uprizorjena tudi: Sv. Miklavž pri Ormožu (1963, 1977), Velika Nedelja (1933), Voličina (1945), Žižki (1995), Turnišče (1995), Odranci (1995), Gornja Bistrica (1995), Kobilje (1995), Črensovci (1995), Berlin (1995),  Škocjan pri Rakeku (16. in 17. 8. 1996) in gotovo še kje drugod.

Deželani, usmilite se revnih otrok! Nedelja (Maribor) 4 (1932) 23 (5. VI.), 355. – Soavtor dopisa Franc Jerebič

Pred odhodom vsem prijateljem Novin. Novine (Črensovci) 19 (1932) 2 (10. I.), 1

Prošnja župnijskim uradom! Nedelja (Maribor) 4 (1932) 36 (4. IX.), 563. – Soavtor dopisa Franc Jerebič

Vžgi v nas ogenj svoje ljubezni…! Nedelja (Maribor) 4 (1932) 20 (15. V.), 306

1933

Bodi apostol! Spisal Franc Kolenc, tajnik K. A.. Maribor : Založila K. A., 1933. 70+(I) str. ; 18 cm. (Knjižnica K. A., Maribor, 1. zvezek)

            Por.: Slovstvo: Franc Kolenc: Bodi apostol! str. 65. Priporočilo. Oglasnik lavantinske škofije 1933

Duhovnik s krvavo haljo. Resnična irska zgodba. Nedelja (Maribor) 5 (1933) 36 (27. VIII.), 559-564 – 54 (31. XII.), 842-854

Evharistični shodi in kongresi. Po hrvatski izdaji »Euharistijski kongres i njegova priredba«, ki jo je letos izdal Oermanentni odbor evharističnih kongresov v Jugoslaviji… priredil Kolenc Franc. Maribor : Založba K.(atoliška) A.(kcija), 1933. 45 str. ; 18 cm. (Knjižnica K. A., Maribor, 2. zvezek)

Guadelupe: Krvave zarje. Nedelja (Maribor) 5 (1933) 1 (1. I.), 7-8 do 35 (20. VIII.), 543-546 (v nadaljevanjih).

Guadelupe: Krvave zarje. Priredil Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1933. 172 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 83)

Katoliško delo in življenje.  Nedelja (Maribor) 5 (1933), št. 1 – 31 (v nadaljevanjih).

Izšlo v knjižici pod naslovom »Bodi apostol!«

Nevery, Raul de: Duhovnik s krvavo haljo. Resnična irska zgodba. Priredil Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1933. 113 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 85)

1934

Kakor hrast v viharju… (Za vero očetov). Po Straçhwitzu priredil Kolenc Fr. Nedelja (Maribor) 6 (1934), št. 1-35 (v nadaljevanjih)

Hubertus Strachwitz: Kakor hrasti v viharju… za vero očetov. Priredil Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1934. 174 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 99)

1935

Reynaud-Kolenc: Čudež! Čudež! Sodobni roman. Nedelja (Maribor) 7 (1935), št. 1-38 (v nadaljevanjih)

J. Ch. Reynaud: Čudež, čudež! Sodobni roman. Priredil Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1935. 94 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 113)

Avtor: Jean Charles Reynaud. Priredil iz francoščine.

1936

Hentaller-Kolenc: Sirota Marjetica. Povest. Prosta po madžarskem izvirniku. Nedelja (Maribor) 8 (1936), št. 1 - 46 (v nadaljevanjih)

Hentaller Lajos: Sirota Marjetica. Povest. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1936. 134 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 116)

Iver-Kolenc: Denar. Sodobni roman. Delavska fronta (Maribor) 1 (1936), št. 1 – 42 (v nadaljevanjih)

Avtor: Yver Colette

Yver Colette: Denar. Sodobni roman. /Maribor/: Tiskarna sv. Cirila, 1936. 200 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 117)

1937

Pierre Mauriac: Štev. 136… Po hrvatski izdaji Akademije »Regina Apostolorum« v Sarajevu priredil Kolenc Franc. Nedelja (Maribor) 9 (1937), št. 1 – 50 (v nadaljevanjih)

Pierre Mauriac: Štev. 136… Povest. Priredil Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1937. 166 str. ; ilustr. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 128)

1938

Dragarjevina. Ljudska povest. Nedelja (Maribor) 10 (1938), št. 1 – 52 (v nadaljevanjih)

Franc Kolenc: Dragarjevina. Ljudska povest. Po zapiskih »Proletarca« spisal Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1938. 232 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 130)

Raoul de Nevery: Duhovnik s krvavo haljo. Resnična irska zgodba. Priredil Kolenc Franc. Nedelja (Maribor) 5 (1938), št. 36-54 (v nadaljevanjih)

1939

Otrokova daritev. Nedelja (Maribor) 11 (1939) št. 1 – 51 (v nadaljevanjih)

Pierre Mauriac: Otrokova daritev. Priredil Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1939. 156 str. ; 18 cm. (Cirilska knjižnica ; 137)

1940

Felix Nabor: Marijin vitez. Priredil Franc Kolenc. Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1940. 135 str. ; 18 cm. (Cirilova knjižnica ; 140)

1954

Avdijenca pri škofu. Nova pot (Ljubljana) 1954, št. 1-3, str. 98-101

1955

Deveti maj leta 1941 in 1945. Nova pot (Ljubljana) 1955, št. 7-9, str. 226-230

1992

A njega ni… (Odlomek iz povesti). Miklavževski zbornik : 1692-1992. Miklavž pri Ormožu : Župnijski urad, 1992, 81-89

UREDNIŠKO DELO

NEDELJA. Tednik. Maribor. Urejeval v letih 1932 (od št.6) – 1941

NOVINE. Tednik. Črensovci. Urednik od 1929 (od št. 35) – 1932 (št. 3)

NEKAJ O FRANCU KOLENCU

Kolenc Franc, pisatelj in publicist. Ilustrirani Slovenec (Ljubljana) 5 (1929), 163, 20

Tiskovna tožba proti piscu, uredniku in izdajatelju »Novin«. (Pavle Horvat, urednik Kmečke moči, proti F. Kolencu). Jutro (Ljubljana) 11 (1930) 77 (2. IV.), 2

Klekl Jožef: Poštüvanim naročnikom na znanje! Novine (Črensovci) 16 (1929) 35 (1. IX.), 1

Jože Smej: Franc Kolenc, župnik in prodekan, profesor in pisatelj. Stopinje 1973, 75-78

Jožef Smej: Poslovil se je Franc Kolenc, duhovnik in pisatelj. Družina (Ljubljana), 34 (1985), št. 13-14, str. 11

Jože Janež: Duhovnik in pisatelj Franc Kolenc (1903-1985). Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 15 (18. IV.), 9

Alojz Trunk: Delo Franca Kolenca v miklavževski župniji. Stopinje 1986, 195-197

Danes mineva 10 let, kar je za ta svet zaspal miklavževski župnik Franc Kolenc… Trta. List župnije Sv. Miklavža pri Ormožu. 5. februar 1995. IV/6.

Štefan Modrinjak in Franc Kolenc. Spominski zbornik. Maribor: Slomškova založba, 2003, str. 115-261

Fotografija F. Kolenca. Novine (Črensovci) 17 (1930) 1 (2. I.), /5/