Bibliografija Jožefa Klekla mlajšega

 

Bibliografija Jožefa Klekla mlajšega

Franc Kuzmič

IZ USTVARJALNE DEJAVNOSTI JOŽEFA KLEKLA MLAJŠEGA

Jožef Klekl ml. je bil rojen 3. 3. 1879 na Krajni. V Kőszegu je končal nižjo gimnazijo, višje razrede z maturo (1898) pa v Sombotelu. Nato je študiral v Sombotelu na bogoslovju in bil junija 1902 posvečen v duhovnika. Najprej je bil kaplan pri Sv. Juriju, nato v Rohoncu (1906), Turnišču (1907), v Murski Soboti (1910). Od leta 1911 in vse do smrti 24. septembra 1936 je bil župnik v Velikih Dolencih na Goričkem.

V letih 1906-1919 je bil urednik »Kalendara najsv. Srca Jezušovoga«, v času 1918-1919 pa je pri Novinah nadomeščal obolelega urednika  Jožefa Klekla st.

Objavljal je prispevke nabožne, zgodovinske in gospodarske vsebine, nekrologe, leposlovne črtice, narodopisno gradivo ipd.

Največ krat se je podpisoval s šifro »kj«, manj s polnim imenom in priimkom, pri čemer sem moral biti previden, da njegovih prispevkov ne bi zamenjal z Jožefa Klekla st. Nekateri anonimni prispevki so bili izpričani posredno, bodisi s strani avtorja ali njegovih sodelavcev. Seveda vseh prispevkov ni bilo mogoče zbrati, zbrani pa so vsi pomembnejši.

Naj še pripomnim, da bibliografija nikakor ni popolna. Upoštevani niso prispevki, ki so bili objavljeni v Novinah in še kje. Pričujoča bibliografija je nastajala namreč slučajno, ko sem zbiral in izpisoval bibliografijo za Jožefa Klekla st.

Nedvomno pa so zajeti tisti prispevki, ki jih bodo s pridom uporabljali raziskovalci prekmurske preteklosti pri svojem delu - in to kar na več področjih.

1906

Miszli na novo leto. ML 2 (1906) 1, 27-18

Návuk az (za!) meszec február. ML 2 (1906) 1, 47-50

Návuk za meszec marcius. ML 2 (1906) 3, 69-73

Návuk za meszec május. ML 2 (1906) 5, 137-143

Návuk za meszec junius. ML 2 (1906) 6, 168-173

Návuk za meszec julius. ML 2 (1906) 7, 194-195

Návuk za meszec augusztus. ML 2 (1906) 8, 245-247

Návuk za meszec szeptember. ML 2 (1906) 9, 257-262

Návuk za meszec oktober. ML 2 (1906) 10, 289-291

Návuk za meszec november. ML 2 (1906) 11, 322-326

Návuk za meszec december. ML 2 (1906) 12, 355-361

Szmilenje. ML 2 (1906) 11, 339

Szv. Joanna Franciska Santalszka. ML 2 (1906) 8, 225-228

Szv. Terezija. ML 2 (1906) 10, 299-301

Szvetek peterih ran szv. Franciska. ML 2 (1906) 9, 274-276

Szveti András apostol. ML 2 (1906) 11, 337-338

1907

Cena psenice. KSJ 1907, 116-118

Cslovik zakrpane kozse. KSJ 1907, 95

Csüdi oblecsi. KSJ 1907, 92

Domacse delo. KSJ 1907, 85-87

Drüzsbena poszojilnica. KSJ 1907, 82-85

Gáspár Ferenc. KSJ 1907, 81

Gorécsi oltar. KSJ 1907, 115

Gorécsi strki. KSJ 1907, 118

Goszpodársztvo pr szvinjah. KSJ 1907, 59-64

Imanje. KSJ 1907, 100-102

Ká je novoga? KSJ 1907, 123-128

Ka sze za piszalo plácsa pri noitariusi? KSJ 1907, 112-115

Kak sztojijo vértje na Vogrszkom? KSJ 1907, 49-50

Kastiga. KSJ 1907, 103

Kelko szkadi cslovik 50 let? KSJ 1907,56

Knige. KSJ 1907, 91-92

Kral pa bogatin. KSJ 1907, 87

Lübeznoszt brata i szesztre. KSJ 1907, 43-44

Ludje velke mocsi. KSJ 1907, 64

Mati dobroga tanácsa. KSJ 1907, 42-43

Na dugo pot. KSJ 1907, 99-100

Na sztáre dni. KSJ 1907, 88-90

Najvekse zidine szveta. KSJ 1907, 94

Navuk ta meszec január. ML 3 (1907) 1, 9-10

Navuk za meszec február. ML 3 (1907) 2, 53-56

Navuk za meszec március. ML 3 (1907) 3, 78-82

Navuk za meszec april. ML 3 (1907) 4, 104-110

Nekaj od vina. KSJ 1907, 56-58

Od polszki delavcov. KSJ 1907, 76-77

Oszramoten zasámehovalec. KSJ 1907, 93

Petelincsek, macsek i liszica. KSJ 1907, 105-106

Reditel kalendáriuma pa vrág. KSJ 1907, 75

Szergej i njegov goszpod. KSJ 1907, 128

Szkoposzt. KSJ 1907, 122

Szv. Stevan, kral vogrszki. KSJ 1907, 77-80

Szvéti Anton Padovanszki. KSJ 1907, 45-48

Tanácsi pri vérsztvi. KSJ 1907, 95-98

Ti szi Peter! KSJ 1907, 69-71

Trzstvo nase z vünszkimi dezsélam. KSJ 1907, 119-121

Umetnica z nogov málajocsa. KSJ 1907, 103

Uszodna pogodba. KSJ 1907, 93

Vinszki potok. KSJ 1907, 118

Vganite. KSJ 1907, 111

Zelko Balazs i Ficzko Miklos. KSJ 1907, 48-49

Zemljegibanje na taljanszkom i vu Ameriki. KSJ 1907, 106-110

Znoriti sze dáte. KSJ 1907, 104

Zsena - vu misolovki. KSJ 1907, 118

Zsidovje vu Palesztini. KSJ 1907, 122

1908

Branite ftice! KSJ 1908, 74-78

Delavci, steri plácse ne proszijo. KSJ 1908, 69-74

Dugi Franc. KSJ 1908, 79-80

Dva bozsicsa. KSJ 1908, 102-105

Fabula za odrasene. KSJ 1908, 80-81

Hránite ftice! KSJ 1908, 78

Ka je novoga? KSJ 1908, 113-124

Kak nam ide? KSJ 1908, 57-59

Kak te sparali? KSJ 1908, 64-65

Kokojscina. KSJ 1908, 81-84

Kratke zgodovine. KSJ 1908, 110-112

Najmensi ljudi szveta. KSJ 1908, 54

Nasa bauta. KSJ 1908, 67-69

Nasa kassza. KSJ 1908, 65-66

Nasa zemlja. KSJ 1908, 52-53

Od zemlje, Szunca i zvezd. KSJ 1908, 55-57

Pitanje - Odgovor. KSJ 1908, 107-110

Pobozsne miszli. KSJ 1908, 37-42

Pri Bogi je pomocs. KSJ 1908, 35-36

Ratkovits Vendel. KSJ 1908, 87-88

Sparajte! KSJ 1908, 62-64

Srce Bozse, tvoj scsem biti. KSJ 1908, 30

Steri je kváren bio? KSJ 1908, 50-51

Sztarce postüj! KSJ 1908, 46-47

Szvetniki - Zavetniki (patron) kmetov. KSJ 1908, 44-46

Vsze na szvetlo pride. KSJ 1908, 101-102

Zsivlenje poleg vere. KSJ 1908, 105-107

1909

Alkohol - csemer. KSJ 1909, 74-76

Blagoszlovlena dela. KSJ 1909, 42-46

Branite ftice! KSJ 1909, 65-69

Duzsnoszti okol betezsnika. KSJ 1909, 46-50

Iz koj de zsganica? KSJ 1909, 73-74

Iz zgodovine szlovencov. KSJ 1909, 56-64

Ka je novoga? KSJ 1909, 110-118

Ka mo polagali zsivini na zimo? KSJ 1909, 122-125

Kelko de nas zimszka krma kostala? KSJ 1909, 125-126

Krscsanszki zgledi. KSJ 1909, 34-42

Nasa kasza. KSJ 1909, 78-81

Od dohana. KSJ 1909, 69-70

Od skapulera. KSJ 1909, 119-122

Pecsenka. KSJ 1909, 76-77

Petrica Kerempuh. KSJ 1909, 81-105

Popolno pozsalüvanje. KSJ 1909, 50-52

Szenja Spolarove zsene. KSJ 1909, 70-71

Szlednja pot. KSJ 1909, 53-55

Szlovenci v Maria-Zelli. KSJ 1909, 105-109

Vganke. KSJ 1909, 126-127

Zmesanica. KSJ 1909, 127-128

1910

Bog pomaga. KSJ 1910, 98

Jasz verjem. KSJ 1910, 33-36

Ka da mocs vu boji zsivljenja? KSJ 1910, 83-84

Ka je novoga? KSJ 1910, 110-118

Krszt. KSJ 1910, 43-48

Kak sze gnoji drevji? KSJ 1910, 87-88

Liszica, kokot, szenica i macsek. KSJ 1910, 105-107

Lourdes. KSJ 1910, 40-42

Nas fiskalis. KSJ 1910, 99-103

Nase grede. KSJ 1910, 79-82

Nemi baratje. KSJ 1910, 72-75

Nerodovitnoszt szadovenoga drevja. KSJ 1910, 86-87

Poszvet Marijin. KSJ 1910, 52-54

Precsiscavanje. KSJ 1910, 65-71

Prigovori. KSJ 1910, 97

Prva pomocs pri neszrecsi. KSJ 1910, 84-86

Rozse szvetoga Ferenca. KSJ 1910, 63-64

Szkrovnoszt dobroga zdravja. KSJ 1910, 103-105

Sztarisje i deca. KSJ 1910, 76-77

Szv. Orsola i tivarisice njene. KSJ 1910, 36-39

Törniscse. KSJ 1910, 57-63

Tri zsele. KSJ 1910, 82-83

Zadovolnoszt. KSJ 1910, 64-65

Zdravilne rasztline. KSJ 1910, 71-72

Zelena krma v jeszen, rano na szprotoletje. KSJ 1910, 88-89

Zmesanica. KSJ 1910, 90-96

1911

Jezusova moka i szmrt. KSJ 1911, 37-58

Ka je novoga? KSJ 1911, 108-114

Po szneho pridejo. KSJ 1911, 87-96

Pravda. KSJ 1911, 73-75

Sostarszki ceh v Törniscsi. KSJ 1911, 67-73

Szledjen szod. KSJ 1911, 59-65

Szneho pripelajo k hisi. KSJ 1911, 96-98

Szveti Jozsef, pomocsnik vmirajocsih. KSJ 1911, 65-66

Szveti miszijon v Cerencsovcih. ML 7 (1911) 12, 379-383

Vganke. KSJ 1911, 80-81

Vogledi idejo. KSJ 1911, 82-85

Zmesanica. KSJ 1911, 78-80

Zvacsinsztvo. KSJ 1911, 85-86

1912

Glasz reditela. KSJ 1912, 106

Hváleno preszvéto Szrce Jezusovo. KSJ 1912, 33-47

Ka je novoga? KSJ 1912, 107-114

Na sterom hatari lezsi Törniska cerkev? KSJ 1912, 55-71

Nedelszki Vrh. KSJ 1912, 81-83

Od Agneske. KSJ 1912, 74-81

Od vüzma do riszalov. KSJ 1912, 36-47

Piszmo v Ameriko. KSJ 1912, 83-85

Pravda od desetine. KSJ 1912, 71-74

Zemlja. KSJ 1912, 97-99

Zgodovina materecerkvi. KSJ 1912, 47-55

Zvezdoznanstvo. KSJ 1912, 95-97

1913

Foszforova kiszilina. KSJ 1913, 55

Gojenje mladezni. KSJ 1913, 37-43

Hüdobija sze pokastiga. KSJ 1913, 47-55. (Po nemškom kj.)

Malo dete mir prineszlo. KSJ 1913, 64-66

Novi krcsmar. KSJ 1913, 79-81

Povrnenje dva zablodjeniva dühovnika. ML 9 (1913) 3, 78-80

Rejeni i stalni gnoj. KSJ 1913, 63-64

Szo jo dela. KSJ 1913, 95-96

Sztüdenec pozablenja. KSJ 1913, 68-69

Veszelje. KSJ 1913, 44

Vremen i proroküvanje. KSJ 1913, 103-104

Zmesz. KSJ 1913, 110-116

1914

Dolence. KSJ 1914, 36-40

1919

Prekmurski Slovenci. KSJ 1919, 50-54

1924

Kak boš se oponašo? KSJ 1924,

Törnišče. KSJ 1924, 18-20

1925

Svadba v Slov. krajini. KSJ 1925, 51-54

1927

Naše domače reči iz starih časov. KSJ 1927, 26-30

1928

Ka se je zgodilo? KSJ 1928, 100-102

25 let našega kalendara. KSJ 1928, 20-24

Stare navade i šatringe. KSJ 1928, 47-49

1929

Boljše gospodariti. KSJ 1929, 36-37

Bosman, perec i dari. KSJ 1929, 52

Glavo je v turbi meo. KSJ 1929, 57-59

Gospodarstvo. KSJ 1929, 33-34

Kaj se je zgodilo? KSJ 1929, 73-78

Neposredne dače. KSJ 1929, 19-22

Odkritosrčnost. KSJ 1929, 96-97

Ona pa tej. KSJ 1929, 59-60

Poniznost. KSJ 1929, 94-95

Post. KSJ 1929, 33

Potoki, vesnice. KSJ 1929, 38-40

Prva motorna brizgalna v Prekmurji. KSJ 1929, 61-63

Semen so lüpali. KSJ 1929, 54-56

Stare navade. KSJ 1929, 46-51

Strankarstvo. KSJ 1929, 65-67

Sveto pismo. KSJ 1929, 22

Zdrava bojdi Marija. KSJ 1929, 52-53

Zdravje. KSJ 1929, 35

Zglednola se je... KSJ 1929, 44-46

Živali, rastline v lüdskoj govorici. KSJ 1929, 40-44

1930

Naš dialekt (narečje). Zgodbice. Prigovori. KSJ 1930, 37-53

Peta: Ne mori! KSJ 1930, 34-36

/Narodne pesmi. Zbral in objavil/. KSJ 1930, 61-79

1931

Šmarnica. KSJ 1931, 87-88

Ka je pravica? KSJ 1931, 52-53

Nazaj k starim navadam! KSJ 1931, 77-78

Ne mori! KSJ 1931, 50-52

Laž komunistov. KSJ 1931, 76-77

1932

Jeli doma ostanemo, ali pa po sveti mo šli? KSJ 1932, 42-44

Lübezen do domovine in cerkvi. KSJ 1932, 37-39

Nova moda. KSJ 1932, 39

Sedemstoletnica blažene smrti svete Elizabete. ML 28 (1932) 1, 2-11. (Po... kj.)

Šparajte. KSJ 1932, 41-42

KRATICE:

KSJ - Kalendar Srca Jezušovoga

ML - Marijin list

NEKAJ PRISPEVKOV O KLEKLU:

Šr. (Janko Šlebinger): Klekl Jožef. SBL 1928, 3. zv., 461

+ Klekl Jožef, dolenski plebanos. KSJ 1937, 38-39

Vilko Novak: Drugi urednik kalendarja - Jožef Klekl mlajši. Stopinje 1977, 91-96