Bibliografija Jožefa Klekla

 

Bibliografija Jožefa Klekla st.

Franc Kuzmič

Publicistično delo Jožefa Klekla st. (1874 Krajna - 1984 Murska Sobota) je tako vsestransko in obsežno, da ga v celoti verjetno ne bo mogoče nikoli zabeležiti. Pri tem je zelo pomembno dejstvo, da je bil Klekl urednik Marijinega lista 33 let, Kalendarja Srca Jezušovoga 21 let, Novin 20 let in Marijikinega ogračeka 9 let. Spomniti pa moremo še na tisto obdobje, ko ni bil urednik, bil pa je izdajatelj in tudi tedaj je pisal.

Bibliografija je sestavljena iz dveh osnovnih delov: samostojnih publikacij in člankov, ki so razvrščeni kronološko po letih, znotraj vsakega leta pa po abecedi. V bibliografijo so vključeni tisti prispevki, ki so podpisani z avtorjevim imenom, kraticami ali psevdonimom Srčen. Poleg tega so zajeti še prispevki s podpisom Urednik ali Uredništvo, predvsem tisti, ki so vsebinsko zanimivi in uporabni. Nepodpisanih in domnevnih prispevkov nisem vključil. Opozoriti je potrebno še na ime Jožeta Klekla ml., ki je prav tako veliko pisal, objavljal pa skoraj vedno s kratico ( kj.). Žal vseh številk časopisov ni bilo mogoče več dobiti, tako da tudi s tega vidika bibliografija ne zajema podatkov. Manjka namreč več številk Novin iz druge polovice 1915 in 25 številk iz leta 1919.

I. Samostojne publikacije

Bratovscina karmelszkog skapulera blazsene Device Marije. Pobozsna knizsica za kotrige te bratovscsine ino za vsze verne düse, stere sze po Marijinom oblacsili, po szvetom skapuleri pekla resiti scsejo. Szpiszana po ednoj nevrednoj kotrigi toga Marijinoga drüstva. Szombathely 1901. - 26 str.

Hodi k oltarskomi svestvi. Molitvena kniga za vse najplemenitejše oltarsko svestvo lübeče krščenike, posebno za mladino, za kotrige »Oltarskoga svestva« i » Srca Jezusovoga« bratovščin. Spisao: Klekl Jožef, plebanos pri S. Sebastjani. Eger 1910. - 272 str.

Bratovščina svetoga živoga rožnoga-venca, Bratovščinska knižica za »Rože«. Zložo jo je Klekl Jožef. (Szombathely 1912). - 42 str.

Bratovščina svetoga živoga rožnoga-venca, Bratovščinska knižica za »Rože«. Zložo jo je Klekl Jožef. (Györ 1912). - 48 str. - 2 izd.

Karmelskoga škapulera bratovčina. Spisao: Klekl Jožef. Drüga izdaja. (Črensovci 1913). - 55 str.

Skrovnost Marijina ali List od robstva preblažene Device. Spisao blaženi Montfortski Grignon Ludovik. (Prevedel Jožef Klekl). Radgona (1913). - 40 str.

Življenjepis svete Treze v podobi devetdnevnice zloženi od Ligourijanskiga svetoga Alphonza. Prestaviteo: Klekl Jožef. - (Črensovci 1913). - 96 str.

Den Marijine zapüščenosti. Zadoščanje žalostne Matere Bože. Zadoščanje prečiste Matere bože. Molitve za časa boja. Daritev čistih düš za dühovnike v tolažbo srci Jezušovimi. ( Priredil Jožef Klekl). (Alsolendva i Muraszombat 1914). - 23 str.

Kaj more en tretjerednik znati i zdržati? Vküppostavo Klekl Jožef. (Szombathely 1914). - 30 str.

Bratovčina svetoga živoga rožnogavenca, Bratovčinska knižica za  »Rože«. Zložo jo je Klekl Jožef. V. natis. (Sombathely 1915). - 48 str.

Hodi k oltarskomi svestvi. Molitvena kniga za vse najplemeniteše oltarsko svestvo lübeče krščenike, posebno za mladino, za kotrige »Oltarskoga svestva« i »Srca Jezušovoga« bratovčin. Spisao Klekl Jožef, plebanoš v pokoli. II. Izdaja. (Črensovci 1923). - 155 str.

Življenjepis Blažene Jezuškove Trezike, (Napisal Jožef Klekl). (Črensovci 1923). - 62 str.

A Vas ée Zalamegyei Szlovenvidek fontosabb esemenyei 1914. augusztus 20-tól 1914 áprills 25-ig, Szombathely 1941. - 145 str. - Tipkopis.

Važnejši dogodki Slovenske pokrajine v Železni in Zala županiji v času od 20. avgusta 1914 do 25. aprila 1941. - 141 str. - Prevod v tipkopisu.

Boži slüžabnik Kaszap Števan, (Prev. Jožef Klekl). Budapest ( 1943). - 32 str.

II. Članki

1904

1. Hvalen bodi Jezus Krisztus! ML 1 (1904)1, 1-4

2. Mati nevtepena, ML (1904) 1, 5-6

3. Med Szrca Jezisovoga pétih te déveti. (Po listi Hirnok). ML 1(1904) 1, 18-19

4. Nevtepeno Poprijeta Devica Marija. ML (1904) 1, 7-11

5. Pesem Jez. Srci na čast. KSJ 1904, 32

6. Zakaj sze jaz pri Jezusi rad drzsim! ML 1 (1904) 1, 19-20

1905

7. Jezusovo krotko Szrcé pomágaj ti mené! ML 1 (1905) 5, 150-151

8. Ka je mogocse edno dobro dete vcsiniti? ML 1 (1905) 8, 253-254

9. Lübézen ne merjé. ML (1905) 2, 60-61

10. Lübleenim Cstevcom. ML (1905) 12, 388-390

11. Med Szrca Jezusovoga pétih te devéti. ( Po listi Hirnok). ML 1 (1905) 2, 37-39; 3, 69-70; 4, 99-100; 5, 131-132; 6, 163-164; 7, 196-202

12. Nase sztare cerkvene peszmi. ML 1 (1905) 9, 281-283; 10, 317-319

13. Naznánje. ML (1905) 12, 353-354

14. Nevtepeno Poprijeta Devica Marija. ML 1 (1905) 2, 33-36; 3, 65-68; 4, 97-98; 5, 129-131; 6, 161-163; 7, 193-196; 8, 225-227; 9, 257-260; 10, 289-291; 11, 321-324; 12, 354-358

15. Pod obrambov Blázsene Device Marije. ML 1 (1905) 5, 143-148; 6, 179-185

16. Ponizna prosnja. ML 1 (1905) 7, 210-212

17. Szveto obecsánje. ML (1905) 7, 206-208; 8, 227-230; 9, 283-286; 10, 304-309; 11, 335-339; 12, 368-373

18. V Sküšavanji. KSJ 1905, 30

19. Zakaj sze jaz pri Jezusi rad drzsim! ML 1 (1905) 2, 43-44; 3, 75-77; 4, 105-107; 5, 137-138; 6, 170; 7, 208-210; 8, 250; 9, 267-268; 10, 303; 11, 339-340; 12, 367-368

1906

20. Hodite k Szrci Jezusovomi. ML 2 (1906) 6, 162-164

21. Hválen bodi Jezus Krisztus! ML 2 (1906) 1, 1-2

22. Mali Jezusek. ML 2 (1906) 12, 361

23. Marija Lankovicska negda Tisinszka. ML 2 (1906) 1, 2-3; 2, 33-36; 3, 65-67;4, 97-98; 5, 129-130; 6, 161-162; 7, 193-194

24. Na cintori. ML 2 (1906) 11, 335-337

25. Neznánje. ML 2 (1906) 11, 321

26. Lüblenin cstevcom. ML 2 (1906) 12, 353-354

27. Poszvecsüvanje oltára Szrca Jezusovoga i podobe Szvetoga Alojzija pri  Szvetom Szebastjáni. ML 2 (1906) 3, 75-80

28. Sz csiszlom idem...ML 2 (1906) 10, 295-296

1907

29. Devojka. ML 3 (1907) 1, 11

30. Govor szv. Augustina k bogátcom i sziromákom. ML 3 (1907) 11, 331-336

31. Junák. ML (1907) 1, 15

32. Keliko narocsnikov je meo i má Marijin list? ML 3 (1907) 4, 124-128

33. Moj türmec. KSJ 1907, 80

34. Na znánje! ML 3 (1907) 7, 203

35. Remuzat Ana Magdalena. ML 3 (1907); 1, 15-17; 2, 37-38; 3, 83; 4, 111-113; 6, 170-173; 7, 112-113; 8, 250-251; 11, 341-343

36. Savle Regina. ML 3 (1907) 2, 33; 3, 65-66; 4, 97-99; 5, 129-132; 6, 161-165; 7, 193-195; 8, 225-228; 9, 257-259; 10, 289-292; 11, 321-323; 12, 353-356;

37. Vüpaj sze! KSJ 1907, 30

1908

38. Hvala Szrci Jezusovomi. ML 4 (1908) 6, 161-162

39. Jezus nas zove. ML 4 (1908) 7, 196

40. Kak naj szv. Jozsefa csasztimo? ML 4 (1908) 7, 246-251

41. Pozdrav od morja. ML 4 (1908) 1, 37-38

42. Prva majeva pobozsnoszt. ML 4 (1908) 5, 129-130

43. Savle Regina. ML 4 (1908) 1, 4-6; 2, 33-36; 3, 65-68; 4, 97-99; 5, 132-136; 6, 163-167; 7, 193-195

44. Szveti Jozsef Hranitel Jezusov. ML 4 (1908) 7, 218-221

45. Zvone csüjem. ML 4 (1908) 2, 69-70

1909

46. Hodi k precsiscsavanjo. KSJ 1909, 30

47. Nasa hisa. KSJ 1909, 64

48. Salve Regina. ML 5 (1909) 3, 65-68

49. V Betlehem! ML 5 (1909) 12, 372-373

1910

50. K oltárszkomi szveszti. ML 6 (1910) 9, 266

51.  Ljübljeni Sztarisi! ML 6 (1910) 2, 59-60

52.  Moj Zarocsnik. KSJ 1910, /32/

53.  Na csaszt Szv. Szebasztjani mantrniki. ML 6 (1910) 1, 3-4

54.  Z Bogom. ML 6 (1910) 10, 293-294

1911

55. Kaj je tretji red? ML 7 (1911) 9, 275-277; 10-11, 337-339; 12, 375-378

56. Moj veseli maj. ML 7 (1911) 5, 133-134

57.  Moje zarocsnisko zsivljenje. KSJ 1911, 32

58.  Na den Varstva Svetoga Jozsefa. ML 7 (1911) 5, 144

59.  Peszmi na novo leto. ML 6 (1911) 1, 7-8

60.  Tretji red Szvetoga Franciska. ML 7 (1911) 8, 247-250

1912

61.  Glasz reditela. KSJ 1912, 106

62. Moje zarosnizko sivlenje. KSJ 1912, /32/

63. Pozdrav k vpelavanji nasega novoga püspeka. ML 8 (1912) 1, 7

64. Tretji red Szvetoga Franciska. ML 8 (1912) 1, 27-30; 3, 80-82; 4, 118-122; 5, 151-153; 6, 179-181; 7, 201-203: 8, 236-238; 9, 281-283; 11, 249-252

1913

65.  Dragi naši naročniki! ML 9 (1913) 1, 1-3

66.  Grad Büdinski...KSJ 1913, 70. (Prevedel)

67. Nas materni jezik. KSJ 1913, 67

68. Podigavannje je tü. KSJ 1913, /32/

69. Sveta Drüžina. ML 9 (1913) 1, /22/

70. Trplejnje za volo Srca Jezusovoga. KSJ 1913, 33-36

71. Tretji Red Svetoga Frančiška. ML 9 (1913) 1, 13-21; 2, 49-50; 3, 72-75; 4, 107-109; 5, 137-139; 6, 161-167; 7, 212-213; 227-229; 9, 279

1914

72. Govor Klekl Jožefa, vrédnika Marijinoga lista, držani dec. 8-ga večer. ML 10 (1914) 12,; ML 11 (1915) 1, 399-405

73.  K desetletnici našega lista. ML 10 (1914) 12; ML 11 (1915) 1, 353-363

74. K Mariji po Jezuša. KSJ 1914, 32

75. Mislite na nébo. ML 10 (1914) 11, 324-325

76. Na znanje. N 1 (1914) 40 (4. X.), 3

77. Na znánje predragim naročnikom. ML 10 (1914) 1, notr. nasl.

78. Naročite si Novine! N 1 (1914) 51 (20. XII.), 1

79. Naročite si Novine! N 1 (1914) 52 (25. XII.), 2

80. Naš samostan. N 1 (1914) 18 (3. IV.), 2-3

81. Slovesnost v Črensovcih ob priliki desetletnice Marijinoga  lista. ML 10(1914) 12; ML 11 (1915) 1, 372-392

82.     Začela se je desetletnica našega lista. ML 10 (1914) 1, 1-5

1915

83. Angelci nam vence pletejo. ML 15(1915) 1-12, 29

84. Cigan Jožef +. N (1915) 39 (26. IX.), 2

85. Cigan Jožef. ML 11 (1915) 9, 283-284

86. Drági naročniki!  N 2 (1915) 1 (1. I.), 1

87. Dravec Lojz. ML 11 (1915) 9, 273-280

88. Drávec Lujz. N 2 ( 1915) 37 (12. IX), 3

89. Kühar Stefan + . N 2 (1915) 41 (10. X.), 2

90. Letošnji düšni dén... N 2 (1915) 44 (31. X.), 4

91. Marija daj nas v Jezusovo srce! KSJ 1915, 32

92. Na znanje  od Marijinih listov! N 2 (1915) 3 (17. I.), 1-2

93. Naročite si Novine, Marijin list i Kalendar Srca Jezušovoga! N 2 (1915) 1 (1. I.), 1

94. Nova meša na Tišini. N 2 (1915) 26 (27. VI.), 2-3

95. »Pride átek skor domo?« ML 11 (1915) 2-3, 54-56

96. Z vsemi že dugo prinas zvonijo... ML 11 (1915) 10, 315-316

1916

97. Den Marijinoga Lista in Novin. N 3 (1916) 30 (23. VII.), 1-2

98. Jezušek povrni vam. N 3 (1916) 33 (13. VIII.)M 1-2

99. Krščanski sprevod v Črensovcih. N 3 (1916) 43 (22. X.), 2

100. Marijin List. ML 12 (1916) 1, 1-2

101. Naznanilo vredništva i opravništva M. Lista i Novin. N 3 (1916) 52 (24. XII.), 1-2

102.  Pokop Bašša Jožefa v Beltincih. N 3 (1916) 6 (6. II.), 1-2

103.  Pomagajte! Smilujte se! (Begunci). N 3 (1916) 34 (20. VIII.), 2

104.  Predga, držana v Beltincih sept. 24-ga pri prvoj sv. meši vlč. g. Knaus Edmunda iz reda sv. Frančiška. N 3 (1916) 40 (1. X.), 1-2

105.  Predgovor. ML 12 (1916) 6, 166-171

106.  To naj vsaki Slovenec prečte! Jako važna reč je! Vsaki naj se odloči! N 3 (1916) 25 (18. VI.), 1-2

107.  V spomin + Miroslavi. N 3 (1916) 6 (6. II.), 3

108.  Veselo, blaženo novo leto. N 3 (1916) 1 (2.I.), 1

109.  Zakaj sem jaz Marijin. KSJ 1916, 32

1917

110.  Amerikancom na znanje. N 4 (1917) 1, 3

111.  Goščenje. N 4 (1917) 23 (10. VI.), 1

112.  Hvala Škapulirskoj Devici. ML 13 (1917) 7, 1

113.  Hvalen bodi Jezus Kristuš. N 6 (1917) 35 (2. IX.), 1

114.  Kda do zvonovi páli zvonili? KSJ 1917, 127-129

115.  Malameša. ML 13 (1917) 9, 1

116.  Moj narod. KSJ 1917, 32

117.  Naročniki pazite na to! N 4 (1917) 1 (7.I.), 1

118.  Naš zvonar. KSJ 1917, 104-106

119.  Nekaj veselega vam povemo, dragi naročniki! N 4 (1917) 22 (3. IV.), 1

120. Pétdvajseti letnica vlč. g. Bednarik Rudolfa, gornjelendavskoga plebanoša. N 4 (1917) 29 (22. VII.), 1-2

121.  Pripomba. N 4 (1917) 12 (25. III.), 2

122.  Srce najbolše. ML 13 (1917) 6, 1

123.  Svečnica. ML 13 (1917) 1, 1

124.  Štiri jezero pisem. N 4 (1917) 15 (15. IV.), 2

125.  Urednikov odgovor je to. N 6 (1917) 47 (25. XI.), 2

126.  Velikameša. ML 13 (1917) 8, 1

127.  Veselo novo leto! N 4 (1917) 1, 1

128.  Vüzem. ML 13 (1917) 4, 1

129.  Zimski večeri (?K.J.). N 4 (1917) 19 (13. V.), 2

1918

130.  Moje veselje. ML 14 (1918) 1-12, 1

131.  Prva tolažba Srca Jezušovoga. KSJ 1918, 17-19

132.  Punt na Dolenskom, - Nagli sod, - Več oseb obešenih. - Vojska angležko-francozka prihaja, - Obdržite hladno krv! N 5 (1918) 46 (17. XI.), 2

133.  Tretji red v Crensovcih l. 1917. N 5 (1918) 33 (18. VIII.), 1; 34 (25. VIII.), 1

1919

134.  Čast trpljenja. ML 15 (1919) 1-12, 1

135.  Dari. ML 15 (1919) 1-12, notr. str. ovoj.

136.  Izjava. N 6 (1919) 4 (24.I.), 1

137.  Jezušček mali, to ne pozabi. N 6 (1919) 1 (5.I.), 3

138.  Kaj je Müra šepetala? N 6 (1919) 31 (17. VIII.)

139.  Kaj more napravite dobro srcé!  ML 15 (1919) 1-12, 21-23

140.  Kak se razvija naša autonomija. N 6 (1919) 10 (9. III.), 1-2

141.  Križ mi je zraseo z potrtoga srca. KSJ 1919, 17-19

142.  Lüjbi svoj jezik. KSJ 1919, 40

143.  Moj zaročnik. KSJ 1919

144.  Na znanje! ML 15 (1919) 1-12, 2

145.  Načrt ali plan autonomije, šteroga je spravišče slovenskih dühovnikov, Zaladske županije, 14. jan. 1919. leta, ednoglasno sprijelo. N 6 (1919) 6 (9. II.), 1-2

146.  Naročnikom. ML 15 (1919) 1-12, /66/

147.  Naša ustanova. Slovenci! ML 15 (1919) 1-12, 24

148.  Staršem prekmurskih dijakov. N 6 (1919) 34 (6. IX.), 3-4

149.  Zveza prekmurskih dijakov. N 6 (1919) 33 (30. VIII.), 3

1920

150.  Apoštol prekmurskih Slovencov. N 7 (1920) 45 (7. XI.), 2

151.  Dolnja Lendava. (Obvestilo o podpori). N 7 (1920) 13 (28. III.), 3

152.  Düše iščem. KSJ 1920, 8

153.  Kak smo dosegnoli, ka smemo živino, svinje vövoziti po celoj Jugoslaviji? N 7 (1920) 41 (10. X.), 2-3

154.  Naročnikom. KSJ 1920, 9

155.  Naročnikom na znanje! N 7 (1920) 1 (4. I.), 1

156.  Naša fundacija na samostan Sv. Drüžine. ML 16 (1920) 3-4, 2

157.  Odgovor veleč. gospodi P. Gabor Hilari v Beltincih. N 7 (1920) 43 (24. X.), 3-4

158.  Zahvala. N 7 (1920) 51 (19. XII.), 1

1921

159.  Gospodi v oltari. KSJ 1921, 9

160.  Govor poslanca J. Klekla na seji konstituante dne 10. maja 1921. N 8 (1921) 21 (22. V.), 3; 22 (29. V.), 1-2; 23 (5. VI.), 1; 24 (12. VI.), 1-2

161.  Ka smo napravili v Ljubljani? N 8 (1921) 13 (27. III.), 4-5

162.  Kak bodo »Novine« v novom leti? N 8 (1921) 48 (27. XI.), 2

163.  Naročnikom. KSJ 1921, hrbet nasl.

164.  Naročnikom. ML 17 (1921) 1 (2. I.), 1

165.  Naročnikom. N 8 (1921) 1 (2. I.), 1

166.  »Novine« i »Marijin List« pod boljševiki. KSJ 1921, 14-18

167.  Od kancelparagrafa. Govor 25. maja 1921. N 8 (1921) 26 (26. VI.), 1; 27 (3. VII.), 1; 28 (10. VII.), 1; 29 (17. VII.), 1-2

168.  Prekmurska županija. N 8 (1921) 14 (3. IV.), 1-2

169.  Upit. Za osloboditev dolenskoga g. plebanoša. N 8 (1921) 8 (20. II.), 1. - Skupaj z J. Hohnjecem

1922

170.  Cerkvena pripadnost Prekmurja. N 9 (1922) 18 (30. IV.), 1-2

171.  Gospodi v oltari. KSJ 1922, 9

172.  K zaročanji B. D. Marije. ML 18 (1922) 1-2, 1

173.  Kak je z carinov od zrnja delavcov? N 9 (1922) 1 (1. I.), 2

174.  Kristušov namestnik Vam to pravijo! ML 18 (1922) 1-2, 2-4

175.  Ljüboj gospej presvetoga Srca. ML 18 (1922) 5-6, 1

176.  Martinišče. ML 18 (1922) 3-4, 3-5

177.  Naročnikom. ML 18 (1922) 7-12, notr. ovoj.

178.  Nove poti. N 9 (1922) 1 (1. I.), 1

179.  (Obvestila). ML 18 (1922) 7-12, /21-22/

180.  (Pripomba). N 9  (1922) 21 (21. V.), 1

181.  Prošnja narodnoga poslanca... ministra za socialno politiko. N 9 (1922) 52 (24. XII.), 2

182.  Radostnoj Materi. ML 18 (1922) 3-4, 1

183.  Smilenim srcom. N 9 (1922) 52 (24. XII.), 2-3

184.  Spomenica našega g. poslanca... N 9 (1922) 9 (26. II.), 2

185.  Starišom vojakom. N 9 (1922) 15 (9. IV.), 1

186.  Upit narodnoga posl. Jožefa Klekla na gospoda ministra za agrarno reformo. N 9 (1922) 13 (26. III.), 1

187.  V deseto leto. N 9 (1922) 50 (10. XII.), 1

1923

188. Blaženo Jezušekovoj Treziki! ML 19 (1923) 7-12, 60

189. Dari za prekmurske dijake M. Polane. N 10 (1923) 35 (2. IX.), 4

190.  Deca k materi! ML 19 (1923) 1, 1-2

191.  Domača politika. (Govor). N 10 (1923) 29 (22. VII.), 2

192. Govor narodnoga poslanca g. Klekl Jožefa. N 10 (1923) 33 (19. VIII.), 1-2; 34 (26. VIII.), 1; 35(2. IX.), 1

193.  Gospočina na ceste ali kuluk. N 10 (1923) 35 (2. IX.), 1

194. Govor nar. poslanca.. dec. 5. na 7. seji narodne skupščine od sekvestriranih veleposestev v Prekmurju. N 10 (1923) 52 (30. XII.), 1. - Nadalj. v letu 1924!

195.  Kak stoji stvar z »Martiniščon«? N 10 (1923) 51 (23. XII.), 1-2

196.  »Mörska Krajina«. N 10 (1923) 7 (18. II.), 1

197.  Naše cerkveno pitanje. N 10 (1923) 34 (26. VIII.), 1-2

198.  Pomočnica moja. ML 19 (1923) 5-6, 1

199.  Predgovor. ML 19 (1923) 7-12, 1-2

1924

200.  (Blagoslovi nas Devica). ML 20 ( 1924) 12, 1

201.  (Blagoslovljena si ti!). ML 20 (1924) 4, 1

202.  (Daj ga tüdi meni čüti...). ML 20 (1924) 9, 1

203.  Düšam pokojnih dragih. KSJ 1924, 9-10

204. Govor nar. poslanca... dec. 5. na 7. seji narodne skupščine od sekvestriranih veleposestev v Prekmurji. N 11 (1924) 1 (6. I.), 1; 2 (13. I.), 1; 3 (20. I.), 1-2; 4 (27. I.), 1; (3. II.), 1; 6 (10. II.), 1.

205.  Govor... na 32 seji narodne skupščine februara 16. N 11 (1924) 9 ( 2. III.), 1-2; 10 (9. III.), 1

206.  Govor... na 66. seji nar. skupščine marca 30. N 11 (1924) 16 (20. IV.), 1; 18 (4. V.), 2; 19 (11.V.), 1; 20 (18. V.), 1; 21 (25. V.), 22 (1. VI.), 1; 23 (8. VI.), 1; 24 (15. VI.), 2; 26 (29. VI.), 1; 27 (6. VII.), 1

207.  Govor... pri grobi dr. Ivanòczyja. N 11 (1924) 36 (7. IX.), 3-4

208.  Ka pomeni pismo našega prezvišenoga višešnjega pastira? N 11 (1924) 3 (20. I.), 1.

209.  Mala roža poleg velke cerkve. ML 20 (1924) 12 (0+9)

210.  Marijinim gorečim častilcom, našim dragim naročnikom! ML 20 (1924) 1, 1-2

211.  (Mati si). ML 20 (1924) 10, 1

212.  (Miloščo si najšla). ML 20 (1924) 5, 1

213.  (Nova Eva si Marija). ML 20 (1924) 11, 1

214.  Politične drobnije. N 11 (1924) 26 (29. VI.), 3

215.  (Pozdravljam te). ML 20 (1924) 6, 1

216.  (Takša si Ti...). ML 20 (1924) 1, 3

217.  (Takšna si ti...). ML 20 (1924) 2, 1

218.  (Zapri ograd si, Marija). ML 20 (1924) 7, 1

219.  (Zdrava, o zdrava...) ML 20 (1924) 3, 1

220.  (Zemljo nebov pomirila) ML 20 (1924) 8, 1

1925

221.  Dragi naročniki - Marijin deca! ML 2 (1925) 1, 1

222. Dvoji potniki na poti življenja. KSJ 1925, 9-10

223. Na znanje občinam, v šterih se odava veleposestniška zemlja. N 12 (1925) 50 (13. XII.), 1

224.  Odküp zemlej v Slov. Krajini. N 12 (1925) 45 (8. XI.), 1

225.  Volilcom Slov. lüdske stranke v Prekmurji. N 12 (1925) 8 (22. II.), 1

1926

226. Bratom i sestram v Ameriki. (Zakoj nemorem k vam?). N 13 (1926) 23 (6. VI.), 1

227.  Bratom v Kristuši, gospodom dühovnikom. N 13 (1926) 29 (18. VII.), 1-3

228.  Doli z lažjov. N 13 (1926) 24 (13. VI.), 1-3

229.  Fotografski odlomki. N 13 (1926) 28 (11. VII.), 1-2

230.  Govor g. poslanca Klekla v narodnoj skupščini. N 13 (1926) 34 (22. VIII.), 2; 35 (29. VIII.), 1-2

231.  Govor narodnoga poslanca Jožefa Klekla. N 13 (1926) 12 (21. III.), 1-2; 13 (28. III.), 2; 15 (11. IV.), 2

232.  Govor narodnoga poslanca J. Klekla. N 13 (1926) 51 (19. XII.) 1-2

233.  Izjava i javna zahvala. N 13 (1926) 39 (26. IX.), 1

234.  K svetoj Drüžini san se pogodo. ML 22 (1926) 1, 15

235. Moje romanje v Rim - Assis ob priliki sedemstoletnice smrti sv. Franciška Assiškoga. ML 22 (1926) 10, 4-16

236.  Naročnikom! ML 22 (1926)

237.  Naročnikom! N 13 (1926) 1 (3. I.), 1

238.  Odgovor na odgovor. N 13 (1926) 26 (27. VI.), 1-2

239.  Odprto pismo na g. delegata okr. agr. urada v Maribori kak na glavo revizijske komisije v Prekmurji. N 13 (1926) 17 (25. IV.), 1-2

240. Predstavka narod. Poslanca J. K. na g. ministru za socialno politiko v Beogradu. N 13 (1926) 15 (11. IV.), 3

241.  Revizija agrarnih objektov i subjektov v Doljnem Prekmurji. N 13 (1926) 16 (18. IV.), 1-2

242.  Spekulacija. N 13 (1926) 29 (18. VII.), 1

243.  Tisti krči, komi hiža gori. N 13 (1926) 23 (6. VI.), 1-3

244.  Tretjerednikom i vsem ljübitelom sv. Frančiška Asiškoga pa sirot. ML 22 (1926) 6, 3-5

245.  Zahvala beltinskoj fari. N 13 (1926) 24 (13. VI.), 1

1927

246.  Bodi nam živlenje venček okoli Srca Jezušovoga. ML 23 (1927) 6, 1

247.  Dragim naročnikom! ML 23 (1927) 1-2, 1-2

248.  Kraljici maja. ML 23 (1927) 5, 1

249.  Mati ne joči se! ML 23 (1927) 4, 1

250.  Moj »magnifikat«. ML 23 (1927) 7-8, 1

251.  Najlepša roža. ML 23 (1927) 12, 1

252.  Našim volilcom! N 14 (1927) 38 (18.IX.), 1. - Skupaj z I. Jeričem

253.  25. marec. ML 23 (1927) 3, 5

254. Poslanska pošta. G. poslanec Klekl Jožef naznanjajo sledeče. N 14 (1927) 45 (6. XI.), 3

255.  Srce bože, kralj mi bodi! ML 23 (1927) 9-11, 32

256.  Sunce moje. KSJ 1927, 15

257.  Svečnica. ML 23 (1927) 1-2, 6

258.  Sveti Jožef, oča sladki. ML 23 (1927) 3, 1

259.  V Betlehem sem se napoto... ML 23 (1927) 12, 3

260.  Za popravljanje cest. N 14 (1927) 7 (13. II.), 1

1928

261.  Amerikancom! Naš dragi rojak! ML 24 (1928) 2, 9-10

262.  Dokončali smo štiridvajseto leto - Začnemo petdvajseto. ML 24 (1928) 12, 4

263.  Ka bo kleti?  ML 24 (1928) 3, 6-7

264.  Kühar Alojz plebanoš pri Nedeli. KSJ 1928, 87-91

265.  (Naj mladosti). ML 24 (1928) 8, 14

266.  Naročnikom kalendara Srca Jezušovoga 25 let. KSJ 1928, 25-26

267.  Našim delavcom! N 15 (1928) 11 (11. III.), 1

268.  Petdvajseti let je star Naš mili kalendar. KSJ 1928, 2

269.  25 let našega kalendara. KSJ 1928, 20-24

270.  Slovenskomi ljüdstvi za petdvajsetletnico Kalendara Srca Jezušovoga. KSJ 1928, 26-27

271.  Tretjerednikom v Törnišči i V. Polani. ML 24 (1928) 12, 9-10

272.  Velik dobrotnik M. Lista. ML 24 (1928) 6, 10-11

273.  Verskim šolam. N 15 (1928) 45 (4. XI.), 1

274.  Veseli se! ML 24 (1928) 4, 1

1929

275.  Arenda po odküpi agrarne zemlje. N 16 (1929) 11 (17. III.), 1

276.  Božič. ML 25 (1929) 12, 7

277.  Dve skritivi roži Gradške fare. ML 25 (1929) 6, 10-12

278.  Fideikomis na Dolnjelendavskom posestvi. N 16 (1929) 43 (27. X.), 2

279.  Kak naj bi plačüvali agrarno zemljo? N 16 (1929) 9 (3. III.), 1

280.  Ljubljanski gospod hercegpüšpek med nami. ML 25 (1929) 10, 4-8

281.  Marija! Blagoslovi našo 25 letnico! ML 25 (1929) 7, 1-2

282.  (Marija, Marija). ML 25 (1929) 5, 1

283.  Širitelom i širitelicam Marijinoga Lista na znanje! N 16 (1929) 26 (30. VI.), 1

284.  Moje rože že cvetejo... ML 25 (1929) 4, 1

285.  Müra svojoj sestrici Rabi. N 16 (1929) 33 (18. VIII.), 4

286.  Naročnikom! ML 25 (1929) 1, 1

287.  Naša zmaga. N 16 (1929) 33 (18. VIII.), 1

288.  Našemi ljüdstvi. N 16 (1929) 23 (9. VI.), 1

289.  Našoj mladini. ML 25 (1929) 1, 2

290.  Odgovor izd. Novin. Predragi brat v Kristuši! N 16 (1929) 40 (6. X.), 3

291.  Petdvajseti letnico slavi... KSJ 1929, 15

292.  Poštüvanim naročnikom na znanje! N 16 (1929) 35 (1. IX.), 1

293.  Prošnja do širitelov M. Lista, tretjerednikov i vseh vsmiljenih src. ML 25 (1929) 11, 5-7

294.  Širitelom i širitelicam Marijinoga Lista na znanje! N 16 (1929) 27 (7. VII.), 2

295.  Širitelom Marijinoga Lista. ML 25 (1929) 3, 2

296.  (Težijo me grehi). ML 25 (1929) 6, 1

297.  (Veliki križi). ML 25 (1929) 11, 1

298.  Veseli glasi. ML 25 (1929) 2, 1

299.  Vsem naročnikom. N 16 (1929) 8 (24. II.), 3

300.  Zahvala. N 16 (1929) 34 (25. VIII.), 2

1930

301.  Beatissime Pater! ML 26 (1930) 1, 3-4

302.  »Jutri« v odgovor. N 17 (1930) 41 (12. X.), 2

303.  Kde je moja blaženost? KSJ 1930, 26

304.  Mamika, če bi jaz njiva bio! ML 26 (1930) 7, 1-2

305.  Mamika, če bi jaz sunce bio! ML 26 (1930) 8, 1-2

306.  Mamika, če bi jaz zvezda bio...ML 26 (1930) 9, 1

307.  Mamika, če bi jaz gozd bio... ML 26 (1930) 10, 1

308.  Mamika, če bi jaz mesec bio... ML 26 (1930) 11, 1-2

309.  Mamika, če bi jaz noč bio... ML 26 (1930) 12, 1-2

310.  Marijinim sinom i hčeram, predragim naročnikom. ML 26 (1930) 1, 1-2

311.  Odgovor na popravek Horvat Štefana, načelnika občine Bogojina. N 17 (1930) 52 (28. XII.), 4

312.  Pismo na prezv. g. hercegpüšpeka, apostolskoga administratora. ML 26 (1930) 1, 5-7

313.  Predga pri novoj svetoj meši č. g. Vojkovič Jožefa 20. jula v Türnišči. ML 26 (1930) 9, 5-10

314.  Prošnja do agrarne oblasti. N 17 (1930) 41 (12. X.), 1

315.  Sveti Oča! Pismo na Sv. Očo. ML 26 (1930) 1, 4-5

316.  Vsemi lüdstvi Slovenske krajine. N 17 (1930) 47 (23. XI.), 1

1931

317.  Dragim naročnikom na znanje! N 27 (1931) 12, 1-2

318.  Jezušek svojoj mamiki. ML 27 (1931) 2, 5

319.  Jezušek svojoj mamiki. ML 27 (1931) 3, 8

320.  Kam je obrnjeni čisti dohodek dečinskoga dneva? N 18 (1931) 38 (20. IX.), 1

321.  Naročnikom. N 18 (1931) 52 (27. XII.), 1

322.  Naročnikom naznanje! N 18 (1931) 49 (6. XII.), 1

323.  Srce Jezušovo: moj rešiteo. KSJ 1931, 33

324.  Za spomin mojoj pokojnoj materi i vsakoj dobroj slovenskoj materi. ML 27 (1931) 1, 15-21

1932

325. Deklica i mati. MO 1 (1932) 5, 2

326.  Hrepenjenje po Jezuši. ML 28 (1932) 10, 1

327.  Kak dugo bomo pisali ešče v našem jeziki? N 19 (1932) 7 (14. II.), 1

328.  Koga najbole želem? MO 1 (1932) 10, 2

329.  + Kühar Štefan. N 19 (1932) 5 (31. I.), 1

330.  (Lastvice so priletele). MO 1 (1932) 6, 3

331.  Marijikin Ograček. MO 1 (1932) 1, 1

332.  Mekni se meglica! N 19 (1932) 13 (27. III.), 1

333.  Na Goričkem je moj dom. MO 1 (1932) 10, 2

334.  Naročnikom na znanje. N 19 (1932) 4 (24. I.), 1

335.  Naša Ančka. MO 1 (1932) 6, 2

336.  Našim dragim naročnikom i prijatelom! N 19 (1932) 27 (3. VII.), 1

337.  Poslanica Agrarne zadruge v Soboti. N 19 (1932) 6 (7. II.), 1

338.  Pri mrtvoj mamiki. MO 1 (1932) 11, 3

339.  Prosim premislite i mi povejte svoje! N 19 (1932) 3 (17. I.), 1

340.  Prošnja do vseh!  N 19 (1932) 3 (17. I.), 2

341.  Se je skrila trda zima. MO 1 (1932) 1, 4

342.  Starišom! MO 1 (1932) 1, 4

343.  Tolažba Srca Jezušovoga. KSJ 1932, 28-30

344.  Voda tekla...MO 1 (1932) 8, 4

345.  Z Marijov pravim Jezušeki. ML 28 (1932) 1, 1

346.  Zadovolno dete. MO 1 (1932) 7, 6

347.  Zakaj sam odkrito povedao, kelko so dužne Novine? N 19 (1932) 7 (14. II.), 3

348.  Zavarüvanje Agrarne zadruge. N 19 (1932) 23 (5. VI.), 1

1933

349. Draga dečica! MO 2 (1933) 1, 2

350. Dragi naročniki! ML 29 (1933) 1, 1-2

351. Dragi naročniki! N 20 (1933)48 (26.XI.), 1

352. Dragim naročnikom! N 20 (1933), 22, 1

353. Etak je istina. N 20 (1933) 31 (30. VII.), 2-3

354. Franček bi rad velik bio. MO 2 (1933) 7, 100

355. Govor Klekl Jožefa, predsednika hranilnice in posojilnice v Črenšovcih. P 2 (1933) 1 (8.I.), 2-3

356. Krščenikom Slovenske Krajine! - Jako velika zadeva. N 20 (1933) 31 (30. VII.), 1-2

357. Naročim si Marijin List. ML 29 (1933) 6, 82

358. Naročnikom. ML 29 (1933) 11-12, 165

359. Naročnikom Marijinega Lista! N 20 (1933) 1 (8. I.), 1-2

360. Naročnikom M. Lista. N 20 (1933) 25 (18. VI.), 1

361. Naročnikom na znanje. N 20 (1933) 19 (7. V.), 1

362. Naročnikom na znanje! ML 29 (1933) 9, 131

363. Pismo sina materi iz tüjine. N 20 (1933) 48 (1. XII.), 2

364. Rože bom trosila. MO 2 (1933) 6, 83

365. Srpnoj Mariji. ML 29 (1933) 7, 108

366. Spomin na dvajsetipetletnico Marijinega lista. ML 29 (1933) 9, 133-134

367. Spomin na dvajsetipetletnico Marijinega Lista. ML 29 (1933) 11-12, 166-176

368 To prečtite i dajte vsem vašim znancom prečteti! ML 29 (1933) 6, 81-82

369. Treseto leto. N 20 (1933) 47 (19, XI.), 1-2

370. (Vabilo na letni obračun N in ML). N 20 (1933) 41 (8. X.), 5

371. Zadrugam in trgovskim krogom, ki imajo ali hočejo imeti zveze z zadrugami. P 2 (1933) 1 (8. I.) 1

372. Zahvala. N 20 (1933) 53 (31. XII.), 2

1934

373. Bratom i sestram v Sloveniji! ML 30 (1934) 1, 1

374. Dühovnik je Marijin sin. ML 30 (1934) 2-3, 17-22

375. Ka je dužna napraviti Slovenska Krajina zdaj, ka je Don Boska sv. Cerkev podignola za svetnika. ML 30 (1934) 4-5, 49-51

376. Ka nam pišejo eden gospod plivanoš od naših v Franciji? N 21 (1934) 22 (3.VI.), 1

377. Kakšno delo so si izvolili dečki v kat. Akciji v Črenšovcih. N 21 (1934) 20 (20. V.), 1-2

378. Mamika je tužna bila. N 21 (1934) 13 (1. IV.), 3

379. Moja zahvala. ML 30 (1934)12, 169-170

380. Namen Marijinoga lista. ML 30 (1934) 8-9, 109

381. Naš namen. MO 3 (1934) 8-9, 109

382. Po firmi. N 21 (1934) 23 (10. VI.), 1

383. Počivaj. N 21 (1934) 43 (28. X.), 1

384. Smilenim srcom! N 21 (1934) 11 (18. III.), 1

385. Starišom v novom leti. MO 3 (1934) 1,2

386. Što bi bio tisti? N 21 (1934) 24 (17. VI.), 2

387. Tistim agrarnim ineresentom, ki peneze nazaj dobijo. N 21 (1934) 18 (6. V.), 2

388. V lübezni za lübezen! N 21 (1934) 47 (25. XI.), 1

389. V treseto leto smo stopili, dragi naročniki. ML 30 (1934) 1,3

390. Vsem. N 21 (1934) 1 (7. I.), 1

391. Življenje blažene Device Marije, Matere Bože, naše kralice. ML 30 (1934) 1, 7-12

1935

392. Draga mladina. MO 4 (1935) 1, 2

393. Draga mladina. MO 4 (1¸935) 4, 65

394. + Edšidt Janos. KSJ 1935, 52-53

395. Govor g. Klekl Jožefa. ML 31(1935) 6, 99

396. Jezuš prosi za stan. ML 31 (1935) 6, 99

397. Kaj je Mura šepetala? SK 1935, 82

398. Mamiki. N 22 (1935) 16 (21. VI.), 1

399. Marijini častilci! ML 31 (1935) 1,1

400. Namen te knižice. ML 31 (1935) 9-12, 169-173

401. Naročnikom Marijinega Lista, ki nemajo Novin. ML 31 (1935) 6,/121/

402. Naročnikom, Marijinim častilcom na znanje. ML 31 (1935) 4, 49-50

403. Pesem za sv. Prečiščavanje. ML 31 (1935) 4,61

404. Pismo sina materi iz tüjine. N 22 (1935) 48 (1. XII.), 2.

405. Pridiga pri novi maši Ivana Škafarja. ML 31 (1935) 9-12, 221-231

406. Sirotele so vse grede. N 22 (1935) 37 (15. IX.), 4

407. Sirotele so nam grede... N 22 (1935) 39 (29. IX.), 4

408. Slovenska Krajina pod boljševikov oblastjov. KSJ 1935, 35-39. (Nadaljevanje v letnikih 1936, 1937, 1938)

409. /Šestdeset/ 60 letnica našega širitela Edšidt Števana. N 22 (1935) 43 (27. X.), 3

410. Te tolažim, srce bože... ML 31 (1935) 9-12, /266/

411. Verjemo! N 22 (1935) 51 (22. XII.), 1

412. Vživaj srce Bože. KSJ 1935, 28

1936

413. Dekliško zavetišče v Soboti. N 23 (1936) 12 ( 22. II.), 1

414. Kda so ftičke priletele. N 23 (1936) 32 (9. VIII.), 2

415. Hrepenenje pred sv. Prečiščavanjem. ML 32 (1936) 3, 58

416. Iz planinskega raja. N 23 (1936) 42 (18. X.), 1

417. Kaj je kaj na Hrvatckom? N 23 (1936) 35 (30. VIII.), 1

418. Kje si Ti doma? ML 32 (1936) 6, 171

419. + Klekl Jožef, dolenski plebanoš. N 23 (1936) 41 (11. X.), 1

420. Mati moja, mešnikova... ML 32 (1936) 8, (234)

421. Marijinom častilcom, dragim naročnikom! ML 32 (1936) 1, 1

422. Naročnikom Marijinoga Lista. ML 32 (1936) 12, 256-266

423. Odkrivam se Srci Jezušovomi. ML 32 (1936) 6, 131

424. Rožice z ograda Mar. Lista. Allegoria. N 23 (1936) 29 (19. VII.), 1

425. Slovenska Krajina, mili moj dom... N 23 (1936) 48 (29. XI.), 1.3

426. Slovenska Krajina pod bolševikov oblastjov. KSJ 1936, 62-65. - (Nadaljevanje v letnikih 1935-1938)

427. Sv. Družina, usmili se nas! ML 32 (1936) 1, 2

428. Sveti Alojz, reši nas! MO 5 (1936) 6, 141

429. Tak naj vsigdar lübimo. N 23 (1936) 26 (28. VI.), 1

430. Tolažba srca Jezušovoga za bogoskrunstvo v Španiji. N 23 (1936) 37 (13. IX.), 1

431. V Betlehemi. ML 32 (1936) 12, 275

432. V tolažbo duhovniki ob smrti drage matere. N 23 (1936) 29 (19. VII.), 1

1937

433. Detece Marijika je prikazana v cerkvi. ML 34 (1937) 11, 263

434. (Jezušek prosim te). N 24 (1937) 52 (26. XII.), 1

435. Našim v Franciji! N 24 (1937) 51 (19. XII.), 2

436. Mati moja... N 24 (1937) 13 (28. III.), 1

437. Misli od Novin k novomi leti. N 24 (1937) 1 (3. I.), 1

438. Naši pokojni preminočega leta. Slepec Ivan, č. kanonik, dekan, konzistorialni svetnik i sobočki plebanoš. KSJ 1937, 35-37

439. Pri morji. N 24 (1937) 44 (31. X.), 4

440. Prosim te sv. Rafael... N 24 (1937) 48 (28. XI.), 3

441. Slovenska Krajina pod boljševikov oblastjov. KSJ 1937, 19-25. (Nadaljevanje v letnikih 1935-1938)

442. Sporazmili so se bratje, sladka je to istina. N 24 (1937) 37 (10. IX.), 1

1938

443. Biseri iz pisem Camplinu. N 25 (1938) 14 (3. IV.), 1

444. Dr. Korošec Antoni, ministri za notranje zadeve zahvalni pozdrav za god. N 25 (1938) 24 (12. VI.), 1

445. Dragi naročniki! N 25 (1938) 1 ( 2. I.), 1

446. Govor g. Klekla na zasedanji banovinskega sveta. N 25 (1938) 9 (27. II.), 1-2

447. Hvala Mariji. N 25 (1938) 50 (11. XII.), 1

448. Hvar. ML 34 (1938) 2, 26-28; 3, 50-53; 4, 74-76; 5, 98-100

449. Jezušek, boži sinek. N 25 (1938) 52 (25. XII.), 1

450. Jezušek, boži sinek. ML 34 (1938) 12, 280

451. Jezušek, prosim Te... N 25 (1938) 12, 269

452. Kaj je Müra šepetala? N 25 (1938) 37 (11. IX.), 2

453. (Levitov devet). ML 34 (1938) 7, 147

454. Mamiki. N 25 (1938) 18 (1. V.), 1

455. Moja zahvala. KSJ 1938, 16

456. Naročnikom. ML 34 (1938) 1, 2-3

457. Ne shodov, nego krüh. N 25 (1938) 25 (19. VI.), 1 - (Soavtor dr. Franc Klar)

458. Pastér ščeš biti? N 25 (1938) 18. (1. V.), 1

459. Pismo banskega svetnika. N 25 (1938) 23 (5. VI.), 1

460. Pojasnilo k nameravanomi spravišči mladinske JRZ v Beltincih. N 25 (1938) 25 (19. VI.), 1 - (Soavtor Franc Klar)

461. Prazne gredice. N 25 (1938) 22 (29. V.), 2

462. Prijateli na spomin. KSJ 1938, 52

463. Pripomba urednika. N 25 (1938) 31 (31. VII.), 2

464. Roži Mariji. N 25 (1938) 50 (11. XII.), 10

465. Sinovom in hčeram slov. krajine! N 25 (1938) 26 (26. VI.), 1

466. Slovenska Krajina pod boljševikov oblastjo. KSJ 1938, 33-41. - (Nadaljevanje v letnikih 1935-1938)

467. Slovo od zgodovinske hiše. N 25 (1938) 41 (9. X.), 1

468. »Spomenica združenih slovenskih žen«. N 25 (1938) 24 (12. VI.), 2

469. Širitelon Novin na znanje. N 25 (1938) 35 (28. VIII.), 1

470. Vesenjak Ivan. N 25 (1938) 20 (15. V.), 2

471. Zakaj obhajamo 11. septembra 20 letnico oslobodjenja Slov. krajine in zakaj v Črenšovcih. N 25 (1938) 32 (7. VIII.), 1

472. Zavüpaj! ML 34 (1938) 11, 261

473. Zvezda (1. - 12). ML 34 (1938) 1, 1; 2, 25; 3, 49; 4, 73; 5, 97; 6, 127; 7, 145; 8, 169; 9, 193; 10, 217; 11, 241; 12, 265

1939

474. Dragi naročniki! N 26 (1939) 1 (1.I.), 1

475. Dühovnik sem... ML 35 (1935) 8, 180

476. Jaz bi rad v nebesa prišo. ML 35 (1939) 8, 178

477. Jesen je... N 26 (1939) 48 (26. XI.), 1

478. Ka piše v »Cvetje« od naših širitelov? N 26 (1939) 1, (1. I.), 1

479. Kratici maja. N 26 (1939) 19 (7. V.), 1

480. Le gori v düševne planine! ML 35 (1939), 9, 203

481. Med nami je Jezuš. ML 35 (1939), 9,216

482. Moj Jezuš pá živé... N 26 (1939) 15 (9. IV.), 1

483. (Najsvetejši te je pozdravo). ML 35 (1939) 1. 1

484. Ne pij! ML 35 (1939) 6, 143-144

485. Pesem sirote. N 26 (1939) 52 (24. XII), 1

486. Pokojnim vojakom. ML 35 (1939) 11,254

487. Pred jaslice pokleknimo... ML 35 (1939) 12,274

488. Pred zidanjom prve hiše za sirote Slov. Krajine. ML 35 (1939) 2 notr. str. nasl.

489. Pred zidanjom prve hiše za sirote Slovenske Krajine. N 26 (1939) 6 (5. II.), 1

490. Predga pri novoj maši g. Kerec Vilija... ML 35 (1939) 2, 26-33

491. Rafaelova drüžba i delavci. N 26 (1939) 16 (16. IV.), 1

492. Sporazum. N 26 (1939) 37 (10. IX.), 1

493. Šestdesetpeta jesén. N 26 (1939) 42, 1

494. Veseli se...N 26 (1939) 15 (9. IV.), 3

495. + Vesenjak Ivan. KSJ 1939, 36-37

496. Zdrava, milosti puna... ML 35 (1939) 2, 25; 3, 57; 4, 81; 5, 105; 6, 129; 7, 153; 8, 177; 9, 201; 10, 225; 11, 249; 12, 273

497. Želenje na Telovo. ML 35 (1939) 6, 139

1940

498. Angelci jočejo... MO 9 (1940) 12, 281

499. Blagoslov za novo leto. ML 36 (1940) 1, 3

500. Brati v sküšnjavaj. ML 36 (1940) 8-9, 169

501. Brezmadežna je moja mati. ML 36 (1940) 12, 256

502. Družba Sv. Rafaela. N 27 (1940) 24 (27. X.), 1

503. Družba Sv. Rafaela za varstvo izseljencev Slovenske Krajine naznanja. N 27 (1940) 32 (11. VIII.), 2

504. Gospod Camplin se je poslovio od uredništva »Novin«. N 27 (1940) 31 (4. VIII.), 1

505. Govor g. Klekla: (Banski svet v Ljubljani je zasedao). N 27 (1940) 8 (25.II.), 1

506. Kleklovo pismo g. Camplinu. N 27 (1940) 18 (5. V.), 1

507. Kmetje Slov. Krajine to prečtite. N 27 (1940) 7 (18. II.), 1

508. Lübimo srce Jezušovo. KSJ 1940, 17-19

509. Marijin slavospev. ML 36 (1940) 7, 145-146

510. Mati moja... ML 36 (1940) 5, 101

511. Naročnikom. ML 36 (1940) 1, 4-5

512. Naša lüba Gospa... MO 9 (1940) 6, 140

513. Nova meša v Črenšovcih. ML 36 (1940) 8-9, 179

514. Novomešniki. ML 36 (1940) 7, 147

515. Novomi uredniki Novin. N 27 (1940) 33 (18. VIII.), 1

516. Pesmice bo spevao... MO 9 (1940) 6, 137

517. Poslüšao sem ptičico. ML 36 (1940) 6,126

518. Predga Klekl Jožefa, urednika Marijinoga Lista pri Sv. Sebeščani ob priliki širitelskoga sestanka okt. 6. ML 36 (1940) 10, 227-231

519. Sam šo na goro... ML 36 (1940) 1, 26

520. Širitel. Sestanek okt. 6 pri Sv. Sebeščani. ML 36 (1940) 10, 223-226

521. Tiskarna Svete Drüžine v Soboti. ML 36 (1940) 12, 267-268

522. Tri resolucije, ki jih je sestavil predsednik Rafaelove družbe. N 27 (1940) 45 (10. XI.), 1

523. Tri rože bom trgao... ML 36 (1940) 10, 217

524. V nebo gledam... MO 9 (1940) 8, 191

525. V tüjini zaspala... ML 36 (1940) 11, 253

526. Vse moje veselje. KSJ 1940, 16

527. Vsi, ki ste marke prijavili pri Rafaelovi družbi v Črenšovcih. N 27 (1940) 44 (3. XI.), 1

528. Zahvala. ML 36 (1940) 6, 121-122

529. Zamenjava mark. N 27 (1940) 30 (28. VII.), 1

530. Zamenjava mark.  N 27 (1940) 42 (20. X.), 1

531. Zročitev Novin »Tiskovnemu Društvu Katoliške Akcije v Slovenski Krajini«. N 27 (1940) 1 (7. I. ), 1-2

1941

532. Dr. Korošec Anton. ML 37 (1941) 1, 8-16

533. Govor g. Klekl Jožefa, banskega svetnika, na zasedanju banskega sveta pri razpravi o socialni politiki. N 28 (1941) 9 (27. II.), 3

534. Marijin fond. ML 37 (1941) 3, 53-56 - (Soavtor Fr. Kolenc)

535. »Motovöuske prijlike«. N 28 (1941) 4 (26. I.), 3

536. Na znanje drugim naročnikom. ML 37 (1941) 1, 1-2

537. Premišlavanje od bl. d. Marije. ML 37, (1941) 5-39 (1943) 6, 3-97

538. Prošnja do svete Drüžine. ML 37 (1941) 1,2

539. Svečnica. ML 37 (1941) 2, 25

540. Vse sem ti dao Srce Bože... KSJ 1941, 16

541. Zarazumela sta potrebo časa. N 28 (1941) 13 (27. III.), 3

1942

542. Jaz lübim szrcé. KSJ 1942, 17

1944

543. Obladnoszt Jezusovoga Szrcá. KSJ 1944, 30-31

1976

544. Prekmurskim Slovencom na znanje! Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976, 166-167

545. Kaj je Müra šepetala. Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976, 167

546. Naš materni jezik. Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976, 164

547. Kühar Števan. Izbor prekmurskega slovstva, Ljubljana 1976, 165-166

1988

548. Kaj je Müra šepetala? Stopinje 1988, 43

1994

549. Pismo Škofu Kornelu Hidasyju, 30. 11. 1899. Stopinje 1994, 36-37

550. Pismo škofijskemu tajniku, 30. 11. 1899. Stopinje 1994, 37

551. Pismo škofijskemu tajniku 5. 1. 1899. Stopinje 1994, 39

III.           Biobibliografija o Kleklu

Benkovič, Alojz: Pastoralni pomen Kleklovega molitvenika Hodi k oltarskom svestvi. Diplomska naloga. Maribor 1991

Berden, Pavel: Jožefu Kleklu. (Meditacija ob 25. obletnici smrti). Pesem. Stopinje 1973, 66

Godina Jožef: Trije grobovi. (Razmišljanje na grobu Jožefa Klekla). Stopinje 1973, 89-92

Kuzmič Franc: Klekl Jožef. Enciklopedija Slovenije V, Ljubljana 1991, 91-92

Kuzmič, Franc: Klekl kot urednik in izdajatelj. Stopinje 1996, 33-38

Kleklov simpozij v Rimu. Celje 1995

Novak, Vilko: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana 1976, 92-93

Novak, Vilko: Narodnost prekmurskih Slovencev in J. Klekl st. - Stopinje 1994, 32-36

Novak, Vilko: Spomini na Jožefa Klekla. Stopinje 1995, 38-44

Ob priliki šestdesetletnice rojstva... Jožefa Klekla. N 21 (1934) 47=48! (2. XII.)

Smej, Jožef: Dimenzije oznanjevanja Ivanocyjevega kroga. Licenciatsko delo. Maribor 1972

Smej, Jožef: Introitus za Kleklove dni. Stopinje 1993, 139-142

Smej, Jožef: Kleklova zvestoba gajici. Stopinje 1981, 33-39

Smej, Jožef: Kleklovi modri nasveti Matiju Balažicu, uredniku Novin. Stopinje 2005, 57-59

Smej, Jožef: Kleklovi modri nasveti Matiju Balažicu, uredniku Novin. Matija Balažic, Na križpotju življenja. Murska Sobota 2005, str. 303-306

Smej, Jožef: Kleklovo snovanje mesečnika Dobri pastir leta 1899. Stopinje 1994, 36-40

Smej, Jožef: Nastajanje, izid in začetne težave Marijinega lista. Stopinje 1995, 44-50

Smej, Jožef: Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga. Maribor 1975.

Smej, Jožef: Prvi introitus za Kleklov simpozij. Stopinje 1995, 141-142

Smej, Jožef: Velikan s Krajne : Jožef Klekl st. 1874-1948 : ob stoletnici nove maše. Maribor-Stranice: Oznanjenje 1996.

Sušnik, Fran: Prekmurski profili. Maribor 1929, 5-9

Šr. (J. Šlebinger), Klekl Jožef. Slovenski biografski leksikon I, Ljubljana 1925-32, 460-461

Štumpf, Peter: Jožef Klekl st. (1874-1948) kot publicist v prizadevanju za ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini (Prekmurju). Doktorska disertacija. Ljubljana: Teološka fakulteta 2002

Štumpf, Peter: Jožef Klekl st. (1874-1948) kot publicist v prizadevanju za ohranitev katoliške vere v Slovenski krajini (Prekmurju). Doktorska disertacija. Ljubljana: Salve 2002

Zadravec, J.: Razpon Kleklove pesniške duše. Stopinje 1996, 108-112

Zver, S.: Jožef Klekl, prekmurski Čedermac. Koper: Ognjišče 2001

Zver, S.: Pomen Jožefa Klekla st. 1874-1948 v obrambi slovenstva med Muro in Rabo. Magistrska naloga. Ljubljana 1994/95. Tipkopis

Zver, S.: Slovenstvo Jožefa Klekla st. 1874-1948 v medvojnih dokumentih 1941-1945 v luči predvojnih dogodkov. Doktorska disertacija. Ljubljana 2000. Tipkopis.

KAZALO PO ZVRSTEH

Pesmi: 2, 5, 18, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 83, 90, 91, 95, 96, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 134, 137, 138, 141, 142, 143, 152, 159, 171, 172, 175, 182, 188, 198, 200, 203, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 234, 246, 248, 249, 250, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 268, 270, 274, 276, 282, 284, 285, 291, 296, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 318, 319, 325, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 338, 341, 344, 345, 346, 354, 357, 363, 364, 365, 373, 378, 383, 396, 397, 398, 403, 404, 406, 407, 410, 412, 414, 415, 416, 418, 420, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 434, 436, 439, 440, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 461, 462, 464, 472, 473, 475, 476, 477, 479, 480, 481, 483, 485, 486, 487, 492, 493, 494, 497, 498, 499, 500, 501, 508, 512, 516, 517, 519, 523, 524, 525, 526, 538, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 548

Dramsko besedilo: 15

Prevodi: 66

Govori: 72, 160, 167, 191, 194, 204, 205, 206, 230, 231, 232, 355, 446, 505, 533

KRATICE

KSJ - Kalendar srca Jezušovoga

ML - Marijin list

MO - Marijin ograček

N - Novine

P - Pomoč

SK - Slovenska krajina