Bibliografija Leopolda Harija

 

Bibliografija Leopolda Harija

Franc Kuzmič

Rojen je bil 19. 10. 1901 v Panovcih v Prekmurju. Osnovno šolo je obiskoval v Križevcih in Eltendorfu. Gimnazijo je končal v Šopronu, kakor tudi študij teologije. Ordiniran je bil 1925. Kot kaplan je služboval v Murski Soboti, Lendavi in Gornjih Petrovcih. Kot redni duhovnik je služboval v Domanjševcih (1929-1946), nato v Murski Soboti vse do upokojitve (1947-1977). Umrl je 23. 8. 1980 v Murski Soboti, kjer je tudi pokopan.

Hari je bil v letih 1948-1953 in 1959-1965 senior evangeličanske cerkve v Sloveniji, urednik Evangeličanskega koledarja (1961-1965), še prej sourednik (1940-1941).

Bil je tudi odgovorni urednik strankarskega časnika Naše novine: politični, gospodarski in kulturni tednik  (od 5. 12. 1926. Izšlo 29 številk), Neodvisne prekmurske stranke (ustan. 1926)

Krščanski mir. Novine 10 (1923) 51 (23. XII.), 4 ; 52 (30. XII.), 4

Iščemo te zgüblene. Novine 10 (1923) 43 (28. X.), 1-2

Krščanski – Düh. Novine 10 (1923) 37 (16. IX.), 4

Markišavčar. Novine 10 (1913) 4 (28. I.), 1

Evangeličanci i katoličanci! Novine 10 (1923) 9 (4. III.),  2

Novi boj proti lüdstvi. Novine 10 (1923) 30 (29. VII.), 1-2

Nemrtelnost. Novine 11 (1924) 32 (10. VIII.), 3; 34 (24. VIII.), 3; 36 (7. IX.), 3-4; 42 (19. X.), 3

Smrti voda. Novine 11 (1924) 15 (13. IV.), 4

Približalo se je nebesko kraljestvo. Novine 12 (1925) 51 (20. XII.), 3

Az első bál. Népujság (Dolnja Lendava) 1 (1926) 2 (10. I.), 2-3

In cruce salus. DL 4 (1926) 4, 37-38

Več nigdar ne bom… KSJ 1926, 24-27

Veszeljá dnévi. DL 4 (1926) 3, 32-33

In cruce salus. DL 4 (1926) 4, 37-38

Veszeljá dnévi. DL 4 (1926) 3, 32-33

Dvē zapōvidi. DL 5 (1927) 3, 25-27

Jezus je szvetloszt szvēta. DL 5 (1927) 11, 113-115

Krsztsanszka lübézen. DL 5 (1927) 2, 13-14

Na Bo'zics! DL 6 (1927) 1, 1-2

»Na szvēti nevoló máte«. DL 5 (1927) 2, 16-18

Pôt bláj'zensztva. DL 5 (1927) 12, 125-126

Radoszt i 'zaloszt. DL 5 (1927) 10, 102-104

Szvétoga Düha mōcs. DL 5 (1927) 7, 73-74

Betlehemszki pasztérje. DL 7 (1928) 1, 2-5

Prizdignite ocsi vase… DL 8 (1928) 8, 85-86

Szamotnoszt. DL 6 (1928) 10, 105-106

Trdi grád je nas Bōg zmo'zni. DL 6 (1928) 11, 113-115

Drōvnoszti. DL 9 (1931) 10, 107-108

Lübezen – szrditoszt. DL 9 (1931) 3, 25-26

Szebb világnézetet. Muravidek (14.5.) 10 (1931) 6 (8.11), 1

Evangeliom. DL 10 (1932) 8-9, 85-87

Jezuš, lüdstva veselitel. DL 10 (1932) 12, 130-131

Jezuš pride. DL 11 (1932) 1, 1-2

Naši amerikanci. DL 10 (1932) 8-9, 97-98. (Psevdonim Theofiluš)

Novi farov v Domanjsovci. EK 1932, 75-77

Vüzem. DL 10 (1932) 4, 43. (Psevdonim Theofiluš)

Življenje mládi lüdi. DL 10 (1932) 3, 30-31. (Psevdonim Theofiluš)

Svétešnji dén v Domanjšovci. DL 10 (1932) 11, 123

Božični dár. DL 12 (1933) 1, 1-2

Gde je tvoj Bōg? DL 11 (1933) 8-9, 85

Na koledni večér. DL 12 (1933) 1, 7-8

On želē… DL 11 (1933) 6, 61

Skazlivost. DL 11 (1933) 4, 47-48

Skrbnost. DL 11 (1933) 4, 38-39

Grēha pōt. DL 12 (1934) 12, 109-112

Jákosti pōt. DL 13 (1934) 1, 6-9

Naša mati. DL 12 (19349 5, 50-52

Plüg. DL 12 (1934) 7, 65-66

Roditelje i déca. DL 12 (1934)10,90-92

Skuze našega Gospon Kristuša. DL 12 (1934) 4, 37-38

Ščéš zdrav biti? DL 12 (1934) 8, 73-74

Vesélte se krstšenici! DL 12 (1934) 6, 57-58

Hválte Gospōda. DL 13 (1935) 12, 145-146

Kak naj vučitel obravnáva pobožno občütnost? DL 13 (1935) 3, 36-38

Materska lübézen. DL 13 (1935) 4, 50-52

Naša cérkev po velikom svēti. DL 13 (1935) 5, 65-67

Nōvo leto. DL 13 (1935) 2, 17-20

Prezbiter. DL 13 (1935) 9, 111-112

Različni božiči. DL 14 (1935) 1, 5-6

Svéti Božič. DL 14 (1935) 1, 2-3

Veseljé. DL 13 (1935) 10, 126-127

Z milošče – po veri! DL 13 (1935) 11, 135-136

Bliščite se, kak zvēzde. DL 14 (1936) 3, 29-30

Delo. DL 14 (1936) 8, 89-90

Kristušova náklonost. DL 14 (1936) 4, 41

Odpüstite eden drűgomi! DL 14 (19369 12, 137-139

Pilátušovo pitanje. DL 14 (1936) 4, 51

Pojdmo tak do Betlehema. DL 15 (1936) 1, 3-4

Prišestnost. DL 14 (1936) 2, 18-19

Spoznaj samoga sebé. DL 14 (1936) 7, 77

Edno vesélo pismo. DL 15 (1937) 4, 43

Hodte k meni vsi. DL 15 (1937) 4, 37-38

Koledni svétek. DL 16 (1937) 1,1-2

Na svétek reformacije. DL 15 (1937) 11, 121-123

Naša deca. DL 15 (1937) 10, 109-110

Naša düša v leti. DL 15 (1937) 9, 98-99

Sirotinstvo. DL 15 (1937) 8, 85-86

Zakrivalo cérkvi razpráščilo se je na dvoje. DL 15 (1937) 4, 40-41

1938. DL 16 (1938) 2, 13-14

Blájžena gvüšnost. DL 16 (1938) 7, 73-74

Glédaj na Kristuša. DL 16 (1938( 4, 37-39

Jas sem ov dober pastér. DL 16 (1938) 6, 62-63

Král tvoj ide tebi. DL 17 (1938) 1, 1-2

Lűbézen i dobrota. DL 16 (1938) 3, 27-29

Na koledni svétek. DL 17 (1938) 1, 4-5

Našoj šolskoj deci. DL 16 (1938) 10, 111-113

Pazi na svoje. DL 16 (1938) 12, 138-139

Tvoja biblia. DL 16 (1938) 11, 122-123

Vsákdenéšnji krüh. DL 16 (1938) 8, 89-91

Botri. DL 17 (1939) 5. 52-53

Boža žétva. DL 17 (1939) 8, 85-86

Cérkvenoga leta fárbe. DL 17 (1939) 7, 73-74

Dela počinek v nedelo. DL 17 (1939) 8, 89-90

Jezuš v držini. DL 17 (1939) 3, 27-30

Kakšna je lübézen. DL 18 (1939) 1, 1-3

Materski den. DL 17 (1939) 7, 62-63

Na konci cérkvenoga leta. DL 17 (1939) 12, 133-134

Odgovor. DL 18 (1939) 1, 5-6

Pleve i pšenica. DL 17 (1939) 9, 97-98

Prava vzgoja naše decé. DL 18 (1939) 2, 18-21

Rimski pápa i mér. DL 17 (1939) 7, 76-77

Risálski Düh. DL 17 (1939) 6, 69-70

Slabe navade. DL 17 (1939) 9, 104

Slabe návade: pri zdávanji. DL 17 (1939) 10, 112-114

Slabe návade: pri konfirmaciji i pri Svétoj večérji. DL 17 (1939) 11, 125-127

Smrt i žitek. DL 17 (1939) 5, 49

Spunilo se je. DL 17 (1939) 4, 37-40

V etom znamēnji boš zmágao. DL 17 (1939) 2, 13-15

Žitka i smrti boj. DL 17 (1939) 12, 138-139

Advent – trōst. DL 18 (1940) 12, 133-135

Biblija naša svéta kniga. DL 18 (1940) 11, 127

Botri i konfirmacija. DL 18 (1940) 5, 54-55

Cérkev i dōm. DL 18 (1940) 8, 85

Človeča žétva. DL 18 (1940) 8, 89-91

Človek i skuza. DL 18 (1940) 10, 109-111

Drtinje z milošče stola. DL 18 (1940) 12, 140-141

Düh reformacije. DL 18 (1940) 11,121-123

Dvōje vrste trplēnje. DL 18 (1940) 3, 25-26

Evangeličanska cerkev odznōtra. DL 18 (1940) 4, 40-42

K materinskomi dnévi. DL 18 (1940) 6, 63-64

Ka Bōg čini, vse je dobro. DL 18 (1940) 10, 114-115

Krátke zgodbe. DL 19 (1940) 1, 8-9

Kristuš je z mrtvi stano. DL 18 (1940) 4, 37-38

Kristuš té právi trs. DL 18 (1940) 5, 49-50

Na konci šolskoga leta. DL 18 (1940) 7, 77-79

Naprej z knigami. DL 18 (1940) 9, 101-102

Pred žétvo. DL 18 (1940) 7, 73-74

Risáli. DL 18 (1940) 6, 61-62

Rōžice našim mamicam. DL 18 (1940) 6, 65-66

Veséli koledni glás. DL 19 (1940) 1, 1-2

Vsa so vaša. DL 18 (1940) 2, 13-14

Vsákdenéšnje pitanje. DL 18 (1940) 9, 97-98

A mi hazaszeretetünk. LH=DL 19 (1941) 7, 73-74

Advent és karácsony. LH-DL 19 (1941) 12, 128-129

Békesség a bejövöknek! LH-DL 19 (1941) 9, 97-98

Evangeličanskoga krščenika desét cérkveni zapōvedi. DL 19 (1941) 4, 44-45

Dén junákov. DL 19 (1941) 6, 65-66

Dén reformacije. LH-DL 19 (1941) 11, 113-114

Isten discösége az őszi termézet tükrében. LH-DL 19 (1941) 10, 105-107

Jezus pride. LH-DL 19 (1941) 12, 127-128

Kincsi nase cérkvi. LH 19 (1941) 7, 77

Kristušov križ. DL 19 (1941) 4, 38-39

Küsnimo rokō szvojim roditelom. DL 19 (1941) 6, 69-70

Magyar feladat. LH-DL 19 (1941) 9, 101-102

Milošče vrēmen. DL 19 (1941) 3, 25-26

Mire tanit a nyári termézet? LH-DL 19 (1941) 8, 88-89

Mladina in fašensko veseljé. DL 19 (1941) 3, 28-29

Nas nájvéksi vucsitel. LH-DL 19 (1941) 11, 118-199

Nōvo leto. DL 19 (1941) 2, 13-14

Prezbiter. DL 19 (1941) 3, 33-34

Réd v cérkvi. DL 19 (1941) 2, 20-21

Sto je tvoj voditel. DL 9 (1941) 6, 63-64

Új világépités. LH-DL 19 (1941) 11, 122-123

Vszakdenésnyi krüh. LH-Dl 19 (1941) 9, 99-100

Vüzemski pozdráv. DL 19 (1941) 5, 51-52

Zsétva. LH-DL 19 (1941) 8, 85-86

Zsitka nájvékse pitanje. LH-DL 19 (1941) 8, 91-92

Pojte Gospodu! Evangeličanska cerkvena pesmarica. Murska Sobota, 1963, /3-5/

Evangeličanska cerkvena pesmarica. Lendava 1970. Soprirejevalec

 

OKRAJŠAVE:

DL -  Düševni list

EK – Evangeličanski kalendari

KSJ – Kalendar Srca Jezušovoga

LH-DL - Lelki harmat=Düševni liszt