Bibliografija Draga Graha

 

Bibliografija Draga Graha

Franc Kuzmič

Dr. Drago Grah (Jurij v Prekmurju, 12. 3. 1937 - Ljubljana, 13. 11. 1980) je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1963) iz angleškega in nemškega jezika s književnostma in tukaj tudi doktoriral z disertacijo Jezik in čas epskega poročanja. Ob Döblinovem romanu Berlin-Alexanderplatz (1977). V letih 1964-1966 je bil novinar pri Pomurskem vestniku v Murski Soboti, potem lektor za nemški jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od 1968 asistent in od 1970-1980 docent za nemško književnost.

Bil je samostojni besedni ustvarjalec in prevajalec iz nemščine, angleščine in madžarščine.

Bibliografija je narejena kronološko in zaradi preglednosti razvrščena v dve njegovi osrednji področji dela: izvirna dejavnost in prevajalstvo. Med prvo sem vključil tudi njegovo nekaj časa trajajočo novinarsko dejavnost. Samostojna dela so v bibliografiji označena krepko. Znotraj vsakega leta (razdelka) bibliografske enote niso razvrščene niti po abecedi niti kronološko po nastajanju, saj glede na obseg to ni bilo potrebno. Po vsej verjetnosti bibliografija ni popolna, kakor je to pač že stalnica; tudi znotraj te so stvari, ki jih ni bilo mogoče v kratkem času odkriti, najti ali razvozlati. To so predvsem ponatisi prevodov in radijske izvedbe iger in še kaj.

1958

b/ Prevodi

John Roderigo Dos Passos: Telo nekega Amerikanca. (iz: U.S.A). Mlada pota 6 (Ljubljana) 1957/1958, št. 4/5, str. 200-203

1959

a/ Izvirno

Lebegés (Lebdenje)b+. Hid (Novi Sad) 1959, št. 11

Hevesség (Zanos). Prev. I. Bodrits. Hid (Novi Sad) 23 (1959), 934-938

b/ Prevodi

Herman Broch: Balada o zvodnici. (Iz: Die Schuldlosen). Mlada pota 7 (Ljubljana) 1958/1959, št. 8, str. 466-473

Francis Scott Fitzgerald: Znova v Babilonu. Mlada pota 7 (Ljubljana) 1958/59, št. 9

1961

a/ Izvirno

Gabor najmlajši. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 13 (1961) 25 (1. VII.), 11

Pogum in računarstvo. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 13 (1961) 35 (7. IX.), 5

b/ Prevodi

Franz Kafka: Gladovalec. (Der Hungerkünstler). Mladina (Ljubljana) 1961, št. 3

1962

a/ Izvirno

Kozmonavt Küfrnjek. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 14 (1962) 33 (30. VIII), 8; 34 (6. IX.), 4

Spet na dobri domači zemljici. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 14 (1962)

45 (29. XI.), 12-13

Romanje v Mekko. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 14 (1962) 25 (5. VII.), 4-5

Dragi preživeli. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 14 (1962) 43 (8. XI.), 4-5

Novost v muzeju voščenih lutk. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 14 (1962)

27 (19. VII.), 4-5

Na počitnicah v Angliji. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 14 (1962) 26 (12. VII.), 4-5

Nemška nepremagana preteklost. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 14 (1962)

24 (28. VI.), 4-5

1963

a/ Izvirno

Pot in stranpoti : srečanja z zahodom (in samim seboj). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963. 133 str. (Zbirka Pota mladih).

Zlato črnih dlani : umetniška proza črnske Afrike : izbor. Izbral in uredil Drago Grah. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963. 215 str.

Ocene: Š. Balažic, Pomurski vestnik, 1964, 11; Sl. Ru(pel), Borec 1964, 279-281

Amos Tutuola in začetki nigerijskega pripovedništva. Sodobnost (Ljubljana) 11 (1963), št. 4, str. 352-354

Spremna beseda. Zlato črnih dlani. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 193-211

b/ Prevodi

Amos Tutuola: V goščavi duhov : pomen slabega in dobrega. (In the Bush of Ghosts). Naša sodobnost 11  (Ljubljana) 1963, št. 4, str. 323-331

Amos Tutuola: V goščavi duhov : moje življenje v 7. mestu duhov. (In the Bush of Ghosts). Naša sodobnost 11 (Ljubljana) 1963, št. 4, str. 323-331

Amos Tutuola: V goščavi duhov : moje življenje v 7. mestu duhov. (In the Bush of Ghosts). Naša sodobnost 11 (Ljubljana) 1963, št. 5, str. 433-441

Amos Tutuola: V goščavi duhov : moje življenje v 7. mestu duhov. (In the Bush of Ghosts). Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 13-35

Efua Theodora Sutherland: Novo življenje v Kyerefasu. Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 161-167

Abioseh Nicol: Kot dnevu noč. Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 146-160

Richard Rive: Klop. Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 115-121

Ezekiel Mphahlele: Dečki z ulice. (Down second avenue). Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 77-84

Onuora Nzekwu: Moč davnine. (Wand of noble wood).  Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 54-73

Chinua Achebe: Mati. (Things fall apart). Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 125-136

Peter Abrahams: Poziv ljudstvu. (A wreath for udomo). Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 97-114

Ferdinand Oyono: Kot boy pri patrih. (Une vie de boy). Zlato črnih dlani. Umetniška proza črnske Amerike. Murska Sobota: Pomurska založba, 1963, str. 85-96

1964

a/ Izvirno

Konec pravljice : noveli. Murska Sobota: Pomurska založba, 1964. 224 str. (Knjižna zbirka Na horizontu)

Ocene: E. Flisar, Večer, 19. XI. 1964; M. Mejak, Naši razgledi, 1964, 3; M. Kmecl, Delo VI 1964, 309; Š. Balažic, Pomurski vestnik, 1964, 38; Sl. RU(pel), Prim. dnevnik, 1964, 267

Priprave na 30-letnico Ljudske pravice. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 21 (28. V.), 3

»Mi v Petrovcih predlagamo...« Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 4 (30. I.), 4

Večer pesmi in folklore. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 24 (18. VI.), 4

Kako je s kulturo pri Gradu? Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 2 (16. I.), 3+4

Krepak korak naprej (o Svetli poti). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 2 (16. I.), 3-4

Razstava ob veliki obletnici. (Štud. knj., Shakespeare). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 17 (30. IV.), 3

Priprave vse konkretnejše. (Okrajna dram.  revija).  Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 15 (16. IV.), 5

Delež soboškega DPD Svoboda. (Okr. dram. revija). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 16 (23. IV.), 3

Še ena uspela prireditev. (Koncert glasb. šole). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 15 (16. IV.), 5

In sonce je obstalo. (O Bevkovi knjigi). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 11 (19. III.), 5

Gostovanje SNG iz Celja v M. Soboti. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 11 (19. III.), 6

Za posodobljenje kulturnih dejavnosti. (Pred kongr. Zveze svobod). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 9 (5. IV.), 4

Moje srečanje z vaškim originalom. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 9 (5. III.), 4-5

Pomurski vestnik piše svoj (predvsem kulturni) življenjepis. Pomurski Vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 9 (5. III.), 4-5. (Izbral)

Akademija v Murski Soboti. (Slov. kult. praznik). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 6 (13. II.), 3

Lepa manifestacija amaterizma. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 19 (14. V.), 1+3

350 učencev izmed teh 130 iz vasi. (Glasb. šola v M. Soboti). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 13 (2. IV.), 5

Cvetko Golar. (Nova knjiga). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 7 (20. II.), 4

Pogumni načrti - lepe možnosti. (Turizem na Goričkem). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 6 (13. II.), 4

Mister Smith. (Poročilo o knjigi). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 9 (5. III.), 4

Doživetje štirih dni. (Dram. revija). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 19 (14. V.), 3

Problemi našega amaterizma. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 19 (14. V.), 2

Rdeče in modro v mavrici. (Uspela premiera v Ljutomeru). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 10 (12. III.), 3

Kmetijski koledar 1964. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 12 (26. III.), 3

Po dolgem zastoju nova živahnost. (Kult. zapis iz Rogašovec). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 3 (23. I.), 5

Študijska knjižnica 1964. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 3 (23. I.) 5

Eden izmed soboških meščanov. (G. Koritnik). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 12 (26. III.), 3

Samo srednješolska zadeva? Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 12 (26. III.), 3-4

Sangama. (Ocena knjige). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 14 (9. IV.), 5

Priprave v polnem razmahu. (Okrajna dram. revija). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 14 (9. IV.), 4

Sedem skupin. (Okrajna dram. revija). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 17 (30. IV.), 5

Maturanta bi naj odlikovala visoka stopnja vzgojenosti. (Intervju z M. Tancerjem). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 36 (10. IX.), 4

Novourejena razstava v Veliki Polani. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 37 (17. IX.), 3

Človek, knjiga in književnik. (Srečanje v klubu). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 12 (26. III.), 3

Bogata bera v minuli sezoni. (LU v Lendavi). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 17 (30. IV.), 5

Zaključek sezone pri Gradu. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 18 (7. V.), 3

Za napredni lik učitelja. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 20 (21. V.), 1-2

»Trepetlika« že v tretjem letniku. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 26 (2. VII.), 4-5

O kulturi radenskega turizma. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 26 (2. VII.), 5

Kmalu osem razredov. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 31 (6. VIII.), 2

V Martjancih kopirajo freske. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 31 (6. VIII.), 3

Soboški grad pod novo streho. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 33 (20. VIII.), 3

Pesnikova podoba v glini. (Kip C. Golarja). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 33 (20. VIII.), 3

In še ena medalja. (Moravske toplice). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 31 (6. VIII.), 4

Izseljenci spet med nami. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 32 (13. VIII.), 2

Kmalu festival komorne glasbe. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 36 (10. IX.), 4

Čardaš in segedinska paprika. (S poti po Madžarski). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 35 (3. IX.), 4-5

Nova premiera  v Murski Soboti. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 13 (2. IV.), 4-5

Med napredno nemško inteligenco. (S poti po Zap. Nemčiji). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 4 (30. I.), 4-5; 5 (6. II.), 4-5

1965

a/ Izvirno

Kdaj bo več sadja v Prekmurju. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 47 (9. XII.), 5

Pri Gradu »káča« več ni. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 47 (9. XII.), 8

Z novim letom - spet čez mejo. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 50 (30. XII.), 7

Kaj bo na soboških odrih. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 47 (9. XII.), 4

Več med mladino, več na deželo. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 40 (14. X.), 4

Zaradi ljudi. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 42 (28. X.), 4

Škorci premagali klopotce. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 44 (11. XI.), 3

Štirje Amerikanci v Dokležovju. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 43 (4. XI.), 5

Kakšna bo M. Sobota čez 30 let. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 43 (4. XI.), 4

Izjavljam, da ne dam izjave. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 43 (4. XI.), 4

Predvsem : izboljšati hočemo zdravstveno službo. (Intervju z dr. Palancayem). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 42 (28. X.), 5

Teče vino iz radgonskih goric. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 42 (28. X.), 5

Pomurska založba ima življenjsko upravičenost v svojem poslanstvu. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 44 (11. XI.), 4

Še bolj pretehtano programiranje. (Pogovor z J. Ternarjem). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 45 (18. XI.), 4

Dr. Branko Lukman se je poslovil od Grada. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 45 (18. XI.), 4

Ob dvajsetletnici revije »Človek, priroda in zdravje«. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 45 (18. XI.), 4

Moji trije fantje zlati. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 50 (30. XII.), 5

Z  Milanom Korenom, sekretarjem ObK ZKS G. Radgona. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 48 (16. XII.), 3

Smejte se z nami. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 49 (23.XII.), 4

Spet o društvenih dejavnostih mladine. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 49 (23. XII.), 3

Nekateri so se prestrašili. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 48 (16. XII.), 4

Pišta pa na glinaste golobe. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 48 (16. XII.), 4

To ni televizija. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 17 (1965) 50 (30. XII.), 4

1966

a/ Izvirno

Neiztrohnjeno srce kulture. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 5 (3. II.), 1

Nekdo je kriv. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 3 (20. I.), 3

Impresije s Kondorjeve razstave. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 3 (20. I.), 4

Berlin ob praznikih. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 3 (20. I.), 8

Zdenka Novakova in občinstvo - odlično. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 7 (17. II.), 4

Filmska vzgoja peša. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 6 (10. II.), 4

Namesto treh fantov - troje vprašanj. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 5 (3. II.), 4

Balada o združevanju. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 9 (3. III.), 4

Potreben je drugačen koncept. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 5 (3. II.), 4

Ciciban v madžarščini. (Župančičeva knjiga). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 47 (8. XII.), 5

Po obisku. (Tito v M. Soboti). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 36 (15. IX.), 2

Kardelj v madžarščini. (Knjiga Pot skozi čas). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 41 (20. X.), 4

Mačehovski odnos do materinščine. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 34 (27. VIII.), 4

Pomurska turistična zveza pred razpadom? Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 7 (17. II.), 2

V študijski knjižnici več kot 11.000 obiskov. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 7 (12. II.), 5

Mladi težko najdejo zaposlitev. (Intervju). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 8 (24. II.), 2

Zdenka Novakova spet nastopila v M. Soboti. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 5 (3. II.), 4

Jenny. (Poročilo o knjigi). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 8 (24. II.), 5

F. Šrimpf: »Beg v jutro«. (Poročilo o knjigi). Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 10 (10. III.), 4

Japonski lesorezi v Paviljonu. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 10 (10. III.), 4

Za boljšo kulturno politiko. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 10 (10. III.), 4

Zadovoljno občinstvo pri Gradu. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 11 (17. III.), 4

Preplah med sezonci. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 18 (1966) 11 (17. III.), 5

b/ Prevodi

Németh László: Groza : roman. (Iszony). Murska Sobota: Pomurska založba, 1966. 375 str.

Ocene: J. Filo, Naši razgledi, 1967, 129; Sl. Ru(pel), Prim. dnevnik, 1967, 107

1967

b/ Prevodi

James B. Hendrix: Rutinska patrulja. (Routine patrol). Vestnik (Murska Sobota) 19 (1967), št. 29-34 (v nadaljevanjih)

N. R. Knibbs: Strel v temo. (Shoot in the darkness). Vestnik (Murska Sobota) 19 (1967), št. 10-14 (v nadaljevanjih)

W. McLeod Raine: Zadnji opomin. (Last warning). Vestnik (Murska Sobota) 19 (1967), št. 4-7 (v nadaljevanjih)

Thomas B. Costain: Poslednja ljubezen : roman. (The last love). Murska Sobota: Pomurska založba, 1967. 431 str.

Németh László: Groza. (Iszony). Murska Sobota: Pomurska založba, 1967. 375 str. - 2. izd.

Charles Nordhoff in James Norman Hall: Temna reka : roman. (The Dark River). Maribor: Obzorja, 1967. 368 str.

Dezső Kosztolányi: Kopanje. (Fürdés). Izvedeno: Radio Ljubljana, 14. VII. 1967

1968

b/ Prevodi

Mikszáth Kálmán: Nenavadna poroka : roman (Különös házasság) Murska Sobota: Pomurska založba, 1968. 373 str.

Sandra Paretti: Roža in meč : roman (Rose und Schwert). Murska Sobota: Pomurska založba, 1968. 429 str.

Bertolt Brecht: Prodajalci peska. (Sandverkäufer). Izvedeno: Radio Ljubljana 14. IV. 1968

Kosztolányi Dezső: Kopanje. (Fürdés). Obzornik (Ljubljana) 1968, št. 8, str. 569-573

1969

a/ Izvirno

Deveta nebesa : roman. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969. 331 str.

Ocena: J. Šifrer,  Sodobnost, 1970, 559-562; V. Vuk, Dialogi, 1970, 485-487; A.: Knjiga, 1970, 2, 18-19; D. Rupel, Naši razgledi, 22. V. 1970, 301-302; M. Š(vajncer), Večer, 24. III. 1970; (F. Novšak), Delo, 21. II. 1970; M. Murovec (Jože Ternar), Vestnik, 30. I. 1970

Resnica : odlomek iz romana Deveta nebesa. Prostor in čas (Ljubljana) 1 (1969) št. ½, str. 26-40

Jezik in čas epskega poročanja. Ob Döblinovem romanu Berlin Alexanderplatz. Prostor in čas (Ljubljana) 1 (1969), št. 3-4, str. 164-179

b/ Prevodi

Illés Endre: Andris. Ljubezen. Izbor sodobne madžarske proze. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969, str. 72-87

Kálmán Sándor: Noč v Evropi. Ljubezen. Izbor sodobne madžarske proze. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969, str. 96-101

Mészöly Miklós: Poročilo o petih miših. Ljubezen. Izbor sodobne madžarske proze. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969, str. 159-166

Sánta Ferenc: Mnogo nas je bilo. Ljubezen. Izbor sodobne madžarske proze. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969, str. 217-225

Salamon Pál: Slepi kapitan. Ljubezen. Izbor sodobne madžarske proze. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969, str. 259-309

Szabó István : Vse tako kot nekdaj. Ljubezen. Izbor sodobne madžarske proze. Murska Sobota: Pomurska založba, 1969, str. 322-335

Drama na Madžarskem. (Odlomki iz ocen ob gostovanju SNG). Naši razgledi (Ljubljana) 18 (1969), št. 2 (25. I.), str. 57-58

Ernst Fischer: Začetek ali konec umetnosti. (Anfang oder Ende der Kunst?) Naši razgledi (Ljubljana) 18 (1969), št. 13 (4. VII.), str. 406-407

Jenő Heltai: Smrt in zdravnik. (A halál és az orvos). Izvedba: Radio Ljubljana, 25. I.  1969

Krúdy Gyula: Perzijski šal. (Ázsiai kendő). Izvedba:  Radio Ljubljana , 11. I. 1969

Krúdy Gyula: Junaško dejanje. (Hőstett). Izvedba: Radio Ljubljana, 14. I. 1969

1970

a/ Izvirno

Dragoslava Peršić: Goethe bei den Serben. Zeitschrift für Slawistik XV (1970), str. 779-781

 Lukács György. Totalni človek je tudi javni človek : izbrana vprašanja iz intervjuja Györgya Lukácsa v madžarskem tedniku 7 NAP. Tribuna (Ljubljana) 19 (1970), št. 4, str. 5

b/ Prevodi

Sandra Paretti: Lastovka in lev : roman. (Lerche und Löwe). Murska Sobota: Pomurska založba, 1970. 456 str.

1971

a/ Izvirno

Das  Messer, das am besten hört. (Mož, ki najbolje sliši). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt. Hamburg, 10. I. 1971

Böllov najnovejši roman: »Skupinska slika z gospo«. Prostor in čas (Ljubljana) 3 (1971), št. 11-12, str. 648-655

Hans H. Stuckenschmidt. Glasba, človek in ljudje. Prostor in čas (Ljubljana) 3 (1971), št. 7/8, str. 408-414

b/ Prevodi

Sandra Paretti: Roža in meč : roman. (Rose und Schwert). Murska Sobota: Pomurska založba, 1971. 429 str. -  2. izd.

Sandra Paretti: Škrlat in diamant : roman (Purpur und Diamant). Murska Sobota: Pomurska založba, 1971. 475 str.

Slavko Fras: Ulbrichts Rache. (Ulbrichtovo maščevanje). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 23. 5. 1971

Hans H. Stuckenschmidt: Glasba, človek in ljudje. (Die Musik, der Mensch und die Menschen). Prostor in čas (Ljubljana) 3 (1971), št. 7-8, str. 408-414

1972

a/ Izvirno

Bänkelsängerische Elemente in Döblins Berlin Alexanderplatz. Acta neophilologica V (1972), str. 45-59

Anton Slodnjak: Ob zibeli slovenske literature. Prostor in čas (Ljubljana) 4 (1972), št. ¾, str. 218-221

Spremna beseda in opombe. J. W. Goethe: Werther. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972, str. 97-112

b/ Prevodi

Sandra Paretti: Roža in meč. (Rose und Schwert). Murska Sobota: Pomurska založba, 1972. -  2. izd.

Sandra Paretti: Lastovka in lev : roman. (Lerche und Löwe). Murska Sobota: Pomurska založba, 1972. 457 str. - 2. izd.

Heinrich Böll: Za staro suknjo. (Iz Gruppenbild mit Dame. Odlomek iz Skupinske slike z gospo). Prostor in čas (Ljubljana) 4 (1972), št. 9/10, str. 582-586

Aleksander Solženicyn: V boju z lažjo. (Nobelovski nagovor). Prostor in čas (Ljubljana) 4 (1972), št. 11/12, str. 725-728

Ivan Pfaff: Zbogom pomlad. (Leb wohl, Frühling). Prostor in čas (Ljubljana) 4 (1972), št. 5/6, str. 258-263

Žarko Petan: Der angeklagte Wolf. (Obtoženi volk). [S. l., s. n., 1972]. 19 f. Strojepis. avtogr. Izvedbe: München, Bayerischer Rundfunk, 1972 in 1974; Dornbirn, ORF Vorarlberg; Frankfurt, Hessischer Rundfunk; Radio Berlin; Radio Bremen; Saarbrücken, Saarländischer Rundfunk; Stuttgart, Südwestfunk ; Radio Zürich. (Skupaj s Käthe Grah).

1973

a/ Izvirno

A kilencedik mennyország . regény. Prev. Zoltán Csuka. Budapest, Kossuth , 1973. 461 str. ; 19 cm

Heinrich Böll in njegovo delo. Spremna beseda k prevodu romana Skupinska slika z gospo. Ljubljana: Mladinska knjiga; Murska Sobota: Pomurska založba, 1973, 381-400

Heinrich Böll in plemenitost brezmočnih. H. Böll, Biljard ob pol desetih. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1973, 5-12

b/ Prevodi

Heinrich Böll: Skupinska slika z gospo : roman. (Gruppenbild mit Dame). Ljubljana: Mladinska knjiga, Murska Sobota: Pomurska založba, 1973. 389 str.

Sandra Paretti: Zima, ki je bila poletje : roman. (Der Winter, der ein Sommer war). Murska Sobota: Pomurska založba, 1973. 2 zv. (321; 257 str.)

Dadaistični manifest (1918). Slovensko berilo za 3. razred srednjih šol. Ljubljana: DZS, 1973, str. 65

Manifest futurizma. Slovensko berilo za 3. razred srednjih šol. Ljubljana: DZS, 1973, str. 63-64

Kasimir Edschmid: O pesniškem ekspresionizmu. Slovensko berilo za 3. razred srednjih šol. Ljubljana: DZS, 1973, str. 64-65

1975

a/ Izvirno

Pokrajinske prvine v Kranjčevi knjigi Strici so mi povedali. Jezik in slovstvo (Ljubljana) 21 (1975/76), str. 154-159

Ubežni kralj : Acta neophilologica. Delo (Ljubljana) 17 (1975) 76 (1. IV.), str 8

b/ Prevodi

Sandra Paretti: Sreča v zakupu : roman. (Die Pächter der Erde). Murska Sobota: Pomurska založba, 1975. 413 str.

Manifest futurizma. Slovensko berilo  za 3. razred srednjih šol. Ljubljana: DZS, 1975, str. 72-73.  - Ponatis iz 1973

Kasimir Edschmid: O pesniškem ekspresionizmu. Slovensko berilo  za 3. razred srednjih šol. Ljubljana: DZS, 1975, str. 74-75. - Ponatis iz 1973

Dadaistični manifest. Slovensko berilo za 3. razred srednjih šol. Ljubljana: DZS, 1975, str. 75.  - Ponatis iz 1973

Slavko Pregl: Slowenische Fabeln. (Basni). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 14. 9. 1975

Žarko Petan: Denksplitter. Neue Züricher Zeitung,  21. 7. 1975

Slavko Pregl: Ohne Illusionen kann man nicht leben. (Basni). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 13. 4. 1975

Žarko Petan: Verbotene Parolen. (Prepovedane parole). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 16. 3. 1975

Žarko Petan: Aphorismen. (Aforizmi). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt,  26. 1. 1975

1976

b/ Prevodi

Sandra Paretti: Caroline. 1: Roža in meč, 2: Lastovka in lev, 3: Škrlat in diamant. (Rose und Schwert, Lerche und Löwe, Scharlach und Diamant). Murska Sobota: Pomurska založba, 1976. 3 zv. (429, 457, 475 str.). - 2. izd. posameznih knjig

Žarko Petan: Jugoslawische Pointen. Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 11. 1. 1976 do 8. 2. 1976

Slavko Pregl: Neue Fabeln. (Basni). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 22. 8. 1976

Gabriele Wohmann: Opis nekega postanka. Delo-Sobotna priloga (Ljubljana) 18 (1976) 225 (25. IX.), str. 26

Sonja Žitko-Bahovc: Denkmal- und Archtekturplastik in Slowenien im 19. Jahrhundert. (Spomeniška in arhitekturna plastika 19. stoletja na Slovenskem. Zbornik za umetnostno zgodovino (Ljubljana) 1974-1976, str. 117-122. - (Skupaj s Käthe Grah)

Andrej Inkret, Žarko Petan: Das jugoslawische Gegenwartstheater. (Jugoslovansko sodobno gledališče). Neue Züricher Zeitung,  31. 1. - 1. 2. 1976

Jože Koruza: /Der Einfluss G. B. Hanckes auf die Versdichtung von A. F. Dev/. (Vpliv G. B. Hanckeja na verzifikacijo A. T. Deva). Slavistična revija (Ljubljana) 18 (1976), str 217-218 

Franz Xaver Kroetz: Moška zadeva. (Männersache). SLG 1976

1977

a/ Izvirno

Čas kot oblikovalna prvina v Döblinovem romanu Berlin Alekxanderplatz. Disertacija. Ljubljana, 1977. 243 str.

Rakci. Ljubljana : TV Ljubljana, 1977. 99 str.

Gremo na rakce : televizijska igra. /S. l. : s. n., 197?/. 46 f.

b/ Prevodi

Žarko Petan: Aphorismen. (Aforizmi). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 26. 6. 1977

Marijan Zadnikar: Die Zisterzienserkunst Stičnas. (Cistercijanska umetnost Stične). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt, 1977

Haral Hartung: Znanstveni in umetniški eksperiment. (Das Wissenschaftliche und künstlerische Experiment). Sodobnost (Ljubljana) 25 (1977), št. 11, str. 1100-1109

Peter Wagner: Pišta Purdy pravi: Cimbale so mrtve. (Pista Purdy sagt, Zimbal ist tot). Izvedeno: Radio Ljubljana, 4. II. 1977

Marjan Zadnikar: Stična (Sittich) und die frühe Baukunst der Zisterzienser. Marjan Zadnikar,  Stična in zgodnja arhitektura Cistercijanov. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977, str. 253-263. (Skupaj s Käthe Grah). Prevod povzetka.

Dušan Jovanović: Spelen Sie Hirntumor und die Umweltverschmutzung. Schauspiel. (Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka). /S. l., s. n., 1977/. 90 str. Stroj. avtogr./ - (Skupaj s Käthe Grah)

Frane Puntar: Der strumme Stein. Hörspiel. (Drezanje v kamen). /S. l., s. n., 1977/. 22 str. Strojep. avtogr. - (Skupaj s Käthe Grah)

Žarko Petan: Der angeklagte Wolf. (Obtoženi volk). Bad Homburg, S. Hunziger, 1977. 74 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

1978

a/ Izvirno

Das Zeiterüst in Döblins Roman Berlin Alexanderplatz. Acta neophilologica XI (1978), str. 15-28

Ohola samozavestnost polpretekle dobe : pojem ljudstva pri Frideriku Gagernu. Delo-Sobotna priloga (Ljubljana) 20 (1978) 268 (18, XI.), str. 27

b/ Prevodi

Hugo Raes: Zapisani usodi : roman. (De lotgevallen). Murska Sobota: Pomurska založba 1978. 206 str.

Žarko Petan: Der angeklagte Wolf. (Obtoženi volk). Dunaj, Theater der Jugend, 1978 (premiera)

Veljko Mičunović: Moskauerjahre. Deutschlandfunk. Köln, 7. IX. 1978

Der Zweikampf der Ungleichen. Deutsches allgemenines Sonntagsblatt. 22. X. 1978

1979

b/ Prevodi

Franc Šebjanič: Die protestantische Bewegung der pannonischen Slovenen. (Protestantsko gibanje panonskih Slovencev). Murska Sobota: Pomurska založba, 1979. 62 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

Žarko Petan: Mit leerem Kopf nickt es sich leichter. Satirische Aphorismen. (S prazno glavo se laže kima. Satirični aforizmi). Köln, Wien, Graz: Styria 1979. 99 str. - (Skupaj z Mikolajem Dutschem)

Žarko Petan: Das erkältete Schneewittchen (Prehlajena Sneguljčica). Izvedba: Eisenstadt, ORF Radio Burgenland, 1979. - (Skupaj s Käthe Grah)

1980

a/ Izvirno

Dejan Djurković über einen jugoslawischen »Hamlet« in der Belgrader Literatur-Zeitung, Theater heute 1980, 55

O germanistiki v Sloveniji. Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem. Ljubljana:  ZIFF, 1980, str. 50-59

b/ Prevodi

Die Gemeinde Murska Sobota. (Občina Murska Sobota). Murska Sobota: Pomurska založba, 1980. 92 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

Charles Nordhoff, James Norman Hall: Temna reka. (The dark river). Maribor: Obzorja, 1980. 385 str.  -  2. izd. (prva 1967)

Žarko Petan: Mit leerem Kopf nickt es sich leichter. Satirische Aphorismen. (S prazno glavo se laže kima. Satirični aforizmi). Graz: Styria 1980. 99 str. - (Skupaj z Mikolajem Dutschem). - 2. Aufl.  (prvič 1979)

Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloweniens. (Zakladi Slovenije). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980. - (Skupaj s Käthe Grah)

Žarko Petan: Der Doppelgänger. (Dvojnik). Izvedba Wien, ORF Studio Wien, 1980. - (Skupaj s Käthe Grah)

1981

a/ Izvirno

Das Menschenbild im Werk Friedrich von Gagerns. Acta Neophilologica (Ljubljana) 1981, str. 9-18

Die Literatur der DDR in Slowenien. Selbsterfahrung als Weltwahrung: DDR-Literatur in den siebziger Jahren. Berlin, Weimar, Aufbau Verlag, 1981, str. 223-229

b/ Prevodi

Žarko  Petan: Himmel in Quadraten. Aphorismen und kleine Prosa. (Nebo na kvadrate). Graz: Styria 1981.  151 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

Žarko Petan: Episoden im Gefängnis. (Epizode v zaporu). Literatur und Kritik 16 (1981), št. 156, str. 320-328. - (Odlomki iz Nebo na kvadrate).

1982

b/ Prevodi

Žarko Petan: Einsichten und Ansichten. Mainz 1982

Žarko Petan: Das blinde Haus. Hörspiel. (Slepa hiša). Izvedbi: München, Bayerischer Rundfunk, 1982; Innsbruck, Radio Tirol, 1982

Žarko Petan: Hohle Taler. Hörspiel. (Votli cekini). /S. l., s. n., 1982/. 39 str. Stroj. avtogr. - (Skupaj s Käthe Grah)

1983

b/ Prevodi

Žarko Petan: Hundeherz. (Sobač'e serdce). Sessler 1983

1984

b/ Prevodi

Žarko Petan: Maturanten. Hörspiel. (Maturantje). Izvedba: Wien, Österreich 3, 5. VIII. 1984. - (Skupaj s Käthe Grah).

1985

a/ Izvirno

Weiße Vorzeit. Kurzgeschichte. (Bela davnina). Deutsches allgemeines Sonntagsblatt 38 (1985), št. 11 (17. III. 1985). Prevedla Käthe Grah.

b/ Prevodi

Miško Kranjec: Die Onkel haben mir erzählt. (Ausschnitte). (Strici so mi povedali. Odlomki). Le livre slovène 23 (1985), št, ½, str. 20-27. (Skupaj s Käthe Grah)

Žarko Petan: Mit leerem Kopf nickt es sich leichter : satirische Aphorismen. /3. Aufl./. Graz: Styria, 1985. 99 str.

1987

a/ Izvirno

Heinrich Böll in plemenitost brezmočnih. H. Böll, Biljard ob pol desetih. Ljubljana: Cankarjeva založba,  1987, str. 5-12

 b/ Prevodi

Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloweniens. (Zakladi Slovenije). 2. Aufl. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987. 335 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

1989

b/ Prevodi

Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloweniens. (Zakladi Slovenije). 3. Aufl. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989. 335 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

1993

b/ Prevodi

Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloweniens. (Zakladi Slovenije). 3., neubearbeitete Aufl. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993. 330 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

1997

b/ Prevodi

Matjaž Kmecl: Die Schätze Sloweniens. (Zakladi Slovenije). 4. Aufl. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980. 330 str. - (Skupaj s Käthe Grah)

O  DRAGU GRAHU

Bibliografija del Draga Graha - Drago Grah Bibliographie. Acta Neophilologica (Ljubljana) 1981, str. 5-8

Balažic, Štefan: Mladi pisatelj Drago Grah. Intervju. Pomurski vestnik (Murska Sobota) 16 (1964) 10. IX. 1964, str. 4

Grah Drago. Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982, str. 99. (Leksikoni CZ)

Grah Drago. Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev. Knj. 2. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1969, str. 78

Grah Drago. Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev. Knj. 3. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 1979, str. 124-125

Grosman, Meta: Grah Drago. Enciklopedija Slovenije. Knj. 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989, str. 374

Janež, Stanko: Grah Drago. Ko je ko u Jugoslaviji. Beograd: Hronometer, 1970, str. 319

Kamenik, I(gnac).: Srečanje z Dragom Grahom. Dialogi (Maribor) 1965, str. 63-65

Moder, Janko: Drago Grah. Slovenski leksikon novejšega prevajanja. Koper: Lipa, 1985, str. 89-90

Novak, Vilko in F. Dobrovoljc: Grah Drago. Leksikon pisaca Jugoslavije. Knj 2. Novi Sad: Matica srpska, 1979, str. 286

Stanonik, Janez: In memoriam Drago Grah. Acta Neophilologica (Ljubljana)1981, str. 3-4

Lah, Andrijan: Grah, Drago. Slovenska književnost. Ljubljana 1996, str. 124-125

Kondrič Horvat, Vesna: Kaj je na drugi strani z maslom namazanega kruha : odsev Prekmurja v delih Draga Graha - Karija Goričanca. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). 3. znanstvena konferenca PAZU "Razvojne strategije Pomurja", Hotel Diana, Murska Sobota, 2. in 3. december 2005. Razvojne strategije Pomurja : [zbornik prispevkov]. [Murska Sobota]: Pomursko akademsko znanstvena unija, 2005, str. 14-17.

Just, Franci: Drago Grah : panonski portreti. Vestnik (Murska Sobota) 11. XI., 18. XI., 2. XII., 16. XII. 1999; 6. I. 2000

Kondrič, Anica: Drago Grah. Ob 25-letnici smrti pisatelja in germanista. Vestnik (Murska Sobota), 10. XI. 2005, str. 11

Just, Franci: Drago Grah. Panonski književni portreti. Prekmurje in Porabje. A-I. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 208-219

Za dopolnitve te bibliografije se prav iskreno zahvaljujem v. bibl., visokošolski sodelavki, prof. Kristini Pegan Vičič iz knjižnice za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo Univerze v Ljubljani.