Bibliografija Ivana Camplina

 

Bibliografija Ivana Camplina

Franc Kuzmič

Ivan Camplin (1912-2008) je bil rojen v Bogojini. V Mariboru je študiral teologijo in bil leta 1935 posvečen v duhovnika. Kot kaplan in duhovnik je služboval v več krajih po domovini in celo v času okupacije na Madžarskem, po vojni pa zadnje dni svojega življenja tudi v Porabju. Med vojno je izkusil tudi madžarske ječe.

Že v mladih letih je prijel za pero in tako je v desetletjih njegovega življenja nastala kar bogata bera pesmi in drugih pisnih del.

Bil je tudi urednik tednika Novine (1940/15 - 1940/31).

1926

Marija z Brezij. Novine (Črensovci), 29.V.1926.

1931

Dühovnomi oči + Baši. Novine (Črensovci), 8. III. 1931.

1932

Pokoj daj. Marijin list (Črensovci), 1932, 8. XI., str. 5.

V svetišču je polmrak. Marijin list (Črensovci), 1932, 8. XI., str. 2.

1933

Molijo bratci. Marijikin ograček (Črensovci), 1933, št. 1, str. 9.

1934

»Menih med svetom«. Novine (Črensovci), 2. XII. 1934, str. 4.

Primicija. Marijikin ograček (Črensovci), 1934, št. 6-7, str. 103-107.

Ščipki, Lelije. Marijikin ograček (Črensovci), 1934, št. 10, str. 150.

V svetišče, Iz svetišča. Marikijin ograček (Črensovci), 1934, št. 12, str. 179.

1935

Abesinija in Slovenci. Novine (Črensovci), 3. XI. 1935, str. 4.

Čuden bolnik. Novine (Črensovci), 12. V. 1935, str. 4.

Duhovnik. Novine (Črensovci), 13. I. 1935, str. 2.

»Gospod katehet«. Novine (Črensovci), 10. III. 1935, str. 2.

Hrana naših dečkov. Novine (Črensovci), 25. VIII. 1935, str. 1.

Jutro. Novine (Črensovci), 10. III. 1935, str. 2.

»Kamenec«. Novine (Črensovci), 13. I. 1935, str. 2.

Legenda o cerkvi na gori. Novine (Črensovci), 20. X. 1935, str. 3-4.

Legenda o svetem Andreju. Novine (Črensovci), 22. XII. 1935, str. 4.

Nočna primicija. Marijin list (Črensovci), 1935, št. 9-12, str. 202.

Onstran. Novine (Črensovci), 3. XI. 1935, str. 4.

Pesem. Novine (Črensovci), 10. III. 1935, str. 2.

Pismo naših letošnjih novomašnikov. Novine (Črensovci), 14. VII. 1935, str. 2.

Po maši. Marijin list (Črensovci), 1935, št. 9-12, str. 199.

Podobe iz sanj. Novine (Črensovci), 15. IX. 1935, str. 4.

Rožni venec. Novine (Črensovci), 3. XI. 1935, str. 3.

Sedaj. Novine (Črensovci), 12. V. 1935, str. 4.

Skušnjava. Marijin list (Črensovci), 1935, št. 9-12, str. 194.

Slednja sodba. Novine (Črensovci), 15. XII. 1935, str. 4.

Sveta si, zemljica naša. Novine (Črensovci), 13. I. 1935, str. 3.

Tri slike. Novine (Črensovci), 24. XI. 1935, str. 4.

V poudnešnoj vročini. Marijin list (Črensovci), 1935, št. 4, str. 59-61.

Večer. Novine (Črensovci), 10. III. 1935, str. 2.

Večernica. Novine (Črensovci), 24. III. 1935,  str. 3.

Vtisi s pogreba abiturienta Žižka. Novine (Črensovci), 18. VIII. 1935, str. 3.

Za 60-letnico g. urednika. Novine (Črensovci), 27. I. 1935, str. 1.

Za Slomškovo beatifikacijo. Novine (Črensovci), 15. XII. 1935, str. 3.

Zadnji pozdrav. Novine (Črensovci), 28. VII. 1935, str. 1.

Zdravilo naših dečkov. Novine (Črensovci), 18. VIII. 1935,  str. 1.

1936

Besede. Novine (Črensovci), 5. IV. 1936, str. 4.

Borba. Novine (Črensovci), 9. II. 1936, str. 3.

Čudežna maša. Novine (Črensovci), 24. V. 1936, str. 4.

Čudovita žena. Novine (Črensovci), 27. XII. 1936, str. 2.

De profundis. Novine (Črensovci), 2. II. 1936, str. 4.

Dekle duhovniku. Novine (Črensovci), 8. III. 1936, str. 4.

Dnes bodo trikrat mešüvali. Novine (Črensovci), 1. XI. 1936, str. 1.

Dodatek Prešernovemu Pevcu. Novine (Črensovci), 8. III. 1936, str. 4.

Duhovnikova smrt. Novine (Črensovci), 12. 4. 1936, str. 7.

Düše v čistilišči. Novine (Črensovci), 1. XI. 1936, str. 1.

Eni. Novine (Črensovci), 23. II. 1936, str. 2.

Jesenska. Novine (Črensovci), 16. VIII. 1936, str. 1.

Križ. Novine (Črensovci), 14. VI. 1936, str. 4.

Legenda. Novine (Črensovci), 8. III. 1936, str. 3.

Ljubezen. Novine (Črensovci), 19. I. 1936, str. 2.

Lurd (11. februar 1858). Novine (Črensovci), 16. II. 1936, str. 4.

Moja pesem. Marijin list (Črensovci), 1936, št. 12, str. 288.

Molitev. Marijin list (Črensovci), 1936, št. 3, str. 72.

Novoletni sen. Novine (Črensovci), 12, I. 1936, str. 2.

Občinstvo svetih. Novine (Črensovci), 8. XI. 1936, str. 1.

Peta postaja križne poti. Novine (Črensovci), 5. IV. 1936, str. 3.

Post. Novine (Črensovci), 29. III. 1936, str. 1.

Prvenstvo sv. Petra. Marijin list (Črensovci), 1936, št. 3, str. 67-69.

Saj vem, da bo prešlo. Novine (Črensovci), 13. XII. 1936, str. 1.

Sen od nerojenoga. Novine (Črensovci), 6. XII. 1936, str.1.

Spoved. Novine (Črensovci), 3. V. 1936, str. 4.

Srce Jezusovo. Kalendar Srca Jezušovoga (Črensovci)1936, str. 16.

Srce, neznatna stvar v človeku. Novine (Črensovci), 9. II. 1936, str. 3.

Sveti Martin. Novine (Črensovci), 2. II. 1936, str. 4.

»Te rod ne bo prejšo«. Novine (Črensovci), 6. XII. 1936, str. 1.

Tisto jütro. Novine (Črensovci), 23. II. 1936, str. 3.

Tisto noč. Novine (Črensovci), 12. IV. 1936, str. 2.

»Tüdi teli pomaga...« Novine (Črensovci), 6. XII. 1936, str. 4.

Tujina. Novine (Črensovci), 29. XI. 1936, str. 3.

»V ime Boga i Majke Bože«. Novine (Črensovci), 15. XI. 1936, str. 3.

Zgodovina Cerkve. Novine (Črensovci), 22. III. 1936, str. 1.

1937

Brezposelni. Novine (Črensovci), 5. XII. 1937, str. 2-3.

Dve svetli zvezdi Slovenske Krajine. Novine (Črensovci), 21. XI. 1937, str. 4.

Kanarčki. Novine (Črensovci), 17. I. 1937, str. 4.

Kanonski svetniki. Novine (Črensovci), 26. XII. 1937, str. 1.

Mi bomo vstali. Novine (Črensovci), 28. III. 1937, str. 3.

Moja nagrobnica. Novine (Črensovci), 2. V. 1937, str. 1.

Molitev duhovnika za dušo naših izseljencev. Novine (Črensovci), 23. V. 1937, str. 4.

Na polju znamenje. Marijin list (Črensovci), 1937, št. 5, str. 116.

Nočna tolažba. Novine (Črensovci), 25. IV. 1937, str. 4.

Prebujenje. Novine (Črensovci), 8. VIII. 1937, str. 3.

Skrivnosti. Novine (Črensovci), 24. I. 1937, str. 4.

Sveta Neža. Novine (Črensovci), 17. I. 1937, str. 3.

V Krvi je odrešenje. Novine (Črensovci), 21. III. 1937, str. 2.

Zima. Novine (Črensovci), 18. III. 1937, str. 3.

Ženske so krive. Novine (Črensovci), 7. II. 1937, str. 4.

1938

Ane smo pozdravlali. Novine (Črensovci), 7. VIII. 1938, str. 2.

»Bitka« pri Sadan-i. Novine (Črensovci), 15. V. 1938, str. 4.

Ciganček. Novine (Črensovci), 20. II. 1938, str. 4.

Črensovsko gostüvanje v Franciji. Novine (Črensovci), 3. VII. 1938, str. 3.

Duh časa interviewa izselj. duhovnika. Novine (Črensovci), 25. IX. 1938, str. 4.

Duhovnikova molitev. Novine (Črensovci), 18. XII. 1938, str. 2.

Ena izmed mnogih. Novine (Črensovci), 5. VI. 1938, str. 3.

Filipova vera. Novine (Črensovci), 15. V. 1938, str. 2.

+ Francis Jammes. Novine (Črensovci), 20. XI. 1938, str. 2.

Gda so Francuzi vöro spreminjali. Novine (Črensovci), 10. IV. 1938, str. 1.

»Gospod plebanoš se pelajo«. Novine (Črensovci), 9. I. 1938, str. 2.

Izseljenci se spominjamo domačega škofa. Novine (Črensovci), 11. IX. 1938, str. 5-6.

Kaj gledati v nebo. Novine (Črensovci) 5. VI. 1938, str. 2.

Kardinal Verdier blagoslavlja novo cerkev. Novine (Črensovci), 6. XI. 1938, str. 2.

Katedrala mojega srca. Novine (Črensovci), 27. XI. 1938, str. 3.

Ko je drevje zelenelo. Novine (Črensovci), 10. IV. 1938, str. 4.

Lica naših hiš sem gledal. Novine (Črensovci), 20. II. 1938, str. 4.

Mali obiski. Novine (Črensovci), 26. VI. 1938, str. 2.

Misterij Slovenske krajine. Novine (Črensovci), 11. IX. 1938, str. 1.

Moja »instalacija«. Novine (Črensovci), 1. V. 1938, str. 2-3.

Mož zvezanih rok. Novine (Črensovci), 13. II. 1938, str. 3.

Naš euharistični sestanek. Novine (Črensovci), 12. VI. 1938, str. 2-3.

Naš pes. Novine (Črensovci), 6. II. 1938, str. 4.

Naša družina pri Srcu našega kralja. Novine (Črensovci), 13. XI. 1938, str. 2.

Naša proslava Marije Vnebovzete, patrone Francije. Novine (Črensovci), 28. VIII. 1938, str. 2.

Naše romanje v domovino. Novine (Črensovci), 16. X. 1938, str. 1.

Naše sestre v škofiji svetega Martina. Novine (Črensovci), 27. XI. 1938, str. 3.

Obprvim na Gravelle. Novine (Črensovci), 19. VI. 1938, str. 2.

»Oče luči, ki od Tebe pride vsak dober dar...« Novine (Črensovci), 5. VI. 1938, str. 3.

Okoli bele nedelje. Novine (Črensovci),  8. V. 1938, str. 2-3.

Omejimo izseljevanje! Novine (Črensovci), 11. XII. 1938, str. 4-5.

Pišta iz Pariza piše pajdaši Joški. Novine (Črensovci), 6. III. 1938, str. 3.

Pod mogočnim varstvom. Novine (Črensovci), 3. IV. 1938, str. 4.

Prekmurski krst v Franciji. Novine (Črensovci), 21. VIII. 1938, str. 2-3.

Prekmursko zdavanje v Franciji. Novine (Črensovci), 20. III. 1938, str. 2.

Pri redovni slovesnosti. Novine (Črensovci), 6. XI. 1938, str. 1.

Razmišljanje o Franciji. Novine (Črensovci), 3. IV. 1938, str. 4.

Razmišljanje o naši krajini. Novine (Črensovci), 13. II. 1938, str. 2.

»Reši me, Gospod...« Novine (Črensovci), 17. VII. 1938, str. 3.

Spomini Bašovega ministranta. Novine (Črensovci), 2. I. 1938, str. 2-3.

Sredi maja - sredi Marne. Novine (Črensovci), 29. V. 1938, str. 2.

Sveti Ivan, more tvoj god biti na Marijin svetek? Novine (Črensovci), 28. VIII. 1938, str. 2.

Tebi, pozabljeni veliki naš svetnik. Novine (Črensovci), 4. XII. 1938, str. 4.

Tišinska legenda. Novine (Črensovci), 23. I. 1938, str. 2.

Tüdi med našimi Vogri v Franciji. Novine (Črensovci), 4. IX. 1938, str. 2.

V dneh Device Orleanske - po Martinovih stopinjah. Novine (Črensovci), 22. V. 1938, str. 2-3.

V dneh francoskoangleških zastav. Novine (Črensovci), 7. VIII. 1938, str. 1.

V domovini mojega kardinala. Novine (Črensovci), 24. VII. 1938, str. 1.

V farni dvorani v Parizu. Novine (Črensovci), 20. XI. 1938, str. 2-3.

V prepovedanom départementi. Novine (Črensovci), 10. VII. 1938, str. 2-3.

Veronika s križeve poti.  Novine (Črensovci), 4. XII. 1938, str. 4.

Vijolični pajčolan. Novine (Črensovci), 17. IV. 1938, str. 7.

Z brzovlakom na tuje. Novine (Črensovci), 27. II. 1938, str. 4.

Zvonar Janoš. Novine (Črensovci), 16. I. 1938, str. 4.

Žalostna gospa. (Prev. iz francoščine). Novine (Črensovci), 24. IV. 1938, str. 2-3.

1939

Bogojanska fara v Franciji. Novine (Črensovci), 4. VI. 1939, str. 3.

Božični svetki v tujini. Novine (Črensovci), 29. I. 1939, str. 2-3.

Božja svetlost v Esterhazy, Saskačevan (Kanada). Novine (Črensovci), 12. III. 1939, str. 2-3; 26. III. 1939, str. 3; 2. IV. 1939, str. 2-3.

Dve veliki gostiji. Novine (Črensovci), 21. V. 1939, str. 4.

Ernest je žalosten. Novine (Črensovci), 8. I. 1939, str. 4.

Glasnik iz davnine. Novine (Črensovci), 15. I. 1939, str. 4.

Gora smrti. Novine (Črensovci), 2. VII. 1939, str. 3.

Kongres krščanske kmečke mladine v Parizu. Novine (Črensovci), 7. V. 1939, str. 2-3.

Legenda o sv. Katarini. Novine (Črensovci), 26. XI. 1939, str. 2-3.

Moje ovce. Novine (Črensovci), 15. I. 1939, str. 4.

Novi sestanek v cvetočem maju. Novine (Črensovci), 21. V. 1939, str. 3.

Ob francosko-nemški meji. Novine (Črensovci), 28. V. 1939, str. 6.

Od vzhoda in zahoda so prišli. Novine (Črensovci), 5. II. 1939, str. 3.

Pariško pismo. Slovenec (Ljubljana), 12.  IX. 1939, str. 4.

Pariz v vojnem stanju. Slovenec (Ljubljana), 13. IX. 1939, str. 5.

Pismo iz Pariza. Slovenec (Ljubljana), 16. IX. 1939, str. 5.

Po krivem obsojen. Novine (Črensovci), 13. VIII. 1939, str 8.

Poročilo duhovnika poljedelskih izseljencev v Franciji. Novine (Črensovci), 1. I. 1939, str. 3-5; 8. I. 1939, str. 2-3.

Pri sodobni čudodelki. Novine (Črensovci), 9. VII. 1937, str. 3.

Priprave za sestanek. Novine (Črensovci), 19. II. 1939, str. 3.

Prvi sestanek v novem letu. Novine (Črensovci), 29. I. 1939, str. 4.

Prvič z novim aparatom. Novine (Črensovci), 19. II. 1939, str. 2-3.

Sestanek v Parizu. Novine (Črensovci), 11. VI. 1939, str. 2.

Silvestrovo pred novim cerkvenim letom. Novine (Črensovci), 1. I. 1939, str. 2-3.

Skrita junakinja. Novine (Črensovci), 2. IV. 1939, str. 3.

Skrivnost Gospodovega razglašenja. Božji vrelci (Stična) 1939,  str. 28-29.

»V eni izmed najlepši francoskih cerkva. Novine (Črensovci), 3. IX. 1939, str. 2.

V osmini Telovega. Novine (Črensovci), 25. VI. 1939, str. 2.

V žaru junija. Novine (Črensovci), 18. VI. 1939, str. 2.

Zahvala izseljen. duhovnika. Novine (Črensovci), 1. X. 1939, str. 1.

Žalost se v veselje spreminja. Novine (Črensovci), 2. IV. 1939, str. 4.

1940

Beli vladar. Novine (Črensovci), 25. II. 1940, str. 2.

Duh junakov. Novine (Črensovci), 30. VI. 1940, str. 1.

»Marijine skuze«. Kalendar Srca Jezušovoga (Črensovci)1940, str. 44-45.

Opazoval sem človeka. Novine (Črensovci), 12. V. 1940, str. 2.

Pomladno spremenjenje. Marijin list (Črensovci), 1940, št. 12. (platnice).

Smehljajoči se kardinal. Novine (Črensovci), 21. IV. 1940, str. 2.

1949

Uvodne besede. Nova pot (Ljubljana) 1949.

1950

Porabski Slovenci. Nova pot (Ljubljana) 1950, str. 265.

1953

»Pojdam u Škufče«. Nova pot (Ljubljana) 1953, str. 106.

Pozdravljen, Ptuj! Nova pot (Ljubljana) 1953, str. 298.

1954

Duhovniki delavci. Slavnostni dnevi CMD. Tretji občni zbor 1954. Ljubljana: CMD, 1954, str. 145.

Pridobitve NOB, podlaga za živahno društveno delovanje. Slavnostni dnevi CMD. Tretji občni zbor 1954. Ljubljana: CMD, 1954, str. 30.

1955

Adventna potnika. Nova pot (Ljubljana) 1955, str. 222.

1956

Kratek pregled socialističnih gibanj v svetu. Četrti občni zbor CMD katoliških duhovnikov LRS. Ljubljana: CMD, 1956, str. 145.

1959

Iz dežel formalističnega krščanstva. Desetletnica CMD katoliških duhovnikov LRS, 5. občni zbor. Ljubljana: CMD, 1959, str. 261.

V mestih ob Donavi smo ječali. V nove zarje. Zbornik ob 10-letnici CMD. Ljubljana: CMD, 1959, str. 143.

1960

Drugič pri Titu. Nova pot (Ljubljana) 1960, str. 34.

1961

V Lurdu in Bruslju leta 1958. Nova pot (Ljubljana) 1961, str. 320.

1962

Vernik v današnjem župnijskem občestvu. Šesti občni zbor CMD. Ljubljana: CMD, 1962, str. 95.

1963

O nekaterih kulturnih spomenikih v Prekmurju. Nova pot (Ljubljana) 1963, str. 623.

Ohranitev slovenstva v Prekmurju. Nova pot (Ljubljana) 1963, str. 611.

1966

Romar obuja spomine. Nova pot (Ljubljana) 1966, str. 622.

Zgodovinske silhuete. Nova pot (Ljubljana) 1966, str. 69.

1968

Komemoracija ob smrti papeža Janeza XXIII. Nova pot (Ljubljana) 1968, str. 488.

1969

Božič 1968. Nova pot (Ljubljana) 1969, str. 61.

1970

Duhovnik in sveto pismo. Nova pot (Ljubljana) 1970, str. 202.

Szabo Lászlo: Strahopetci. (Prev. iz madžarščine). Evangeličanski koledar (Lendava) 1971, str. 97-109.

1972

Migracija in pastoracija. Glasnik SDD 1972, str. 245.

1974

Dvoje sonc. Stopinje 1974, str. 72.

1975

Bretanija. Stopinje 1975, str. 80.

Francoski romarji so nas obiskali. Stopinje 1975, str. 77-80.

Župnik, sadovnjak in vinograd. Družinska pratika 1975, str. 73.

1976

Cesta. Stopinje 1976, str. 51.

+ Ivan Jerič. Glasnik SDD 1976, str. 28.

Kakor klopotec. Stopinje 1976, str. 50.

1977

Moje ljubezni. Stopinje 1977, str. 40.

Novembrske proslave. Glasnik SDD 1977, str. 157.

1978

Pozdravna pisma. Glasnik SDD 1978,  str. 192.

Srečanje s predsednikom Titom. Družinska pratika 1978, str. 39.

Večna žena. Stopinje 1978, str. 128.

1980

+ Alojzij Flegar. Glasnik SDD 1980, str. 136.

Drugič pri predsedniku Titu. Glasnik SDD 1980, str. 70.

Molitvenik. Ljubljana: Zadruga katoliških duhovnikov, 1980. 269 str. Uredil skupaj z Lojzetom Kozarjem.

Obiskali smo brate v Avstraliji. Glasnik SDD 1980, str. 112.

Srečanje s predsednikom Titom. Glasnik SDD 1980, str. 69.

1981

Dogodivščine s konji. Družinska pratika 1981, str. 112.

Spomini na prof. dr. Franca Sušnika. Stopinje 1981, str. 206-208.

1982

Božjemu Srcu. Stopinje 1982, str. 90.

+ Ivan Kolenc. Glasnik SDD 1982, str. 79.

+ Matija Rous. Glasnik SDD 1982, str. 118.

Župnija Sv. Trojice v G. Petrovcih. Stopinje 1982, str. 31-41. (Skupaj z Ivanom Zelkom.)

1984

Sodobnost. Stopinje 1984, str. 120.

Ti, ki si pod križem stala. Stopinje 1984, str. 120.

1985

Cesta. Stopinje 1985, str. 67.

Kakor klopotec. Stopinje 1985, str. 68.

Obiskali smo Madžarsko. Glasnik SDD 1985, str. 129.

1987

Nisem imel časa? Stopinje 1987, str. 100-101.

1988

Br. Hortulan Kalamar. Stopinje 1988, str. 205-207.

Somaševal s papežem v Franciji. Stopinje 1988, str. 82-84.

1990

Od tromejnika do Atlantika. Stopinje 1990, str. 69-72.

Pesem Slovenske krajine. Stopinje 1990, str. 117.

1991

Francoske pokojnine in še kaj. Stopinje 1991, str. 149-150.

1992

Dr. Silva Trdina. Stopinje 1992, str. 160-161.

1993

Obmejna Slovenska Krajina. Stopinje 1993, str. 3.

1995

Mednarodno leto strpnosti 1995. Poti k Bogu 1995, št. 10, str. 12-13.

Verouk v župniji G. Petrovci-Nedela. Poti k Bogu 1995, št. 12, str. 14-15.

1996

Jezus mladenič. Poti k Bogu 1996, št. 15, str. 2-4.

Postaje Simona Petra. Poti k Bogu 1996, št. 14, str. 3-4.

1997

Jezus in jeruzalemski tempelj. Poti k Bogu, št. 18, str. 7-9.

Jožef Klekl in Rafaelova družba. Stopinje 1997, str. 150-152.

Moja srečanja s policaji. Slovenski koledar 1997, str. 76-77.

Prerokbe SZ o Jezusovem trpljenju. Poti k Bogu 1997, št. 17, str. 5-6.

+ S. Maria Christiana Andrejek. Stopinje 1997, str. 164-165.

Stopamo v leto Svetega Duha. Poti k Bogu 1997, št. 19, str. 3-4.

1998

Moje izkušnje s Cigani (Romi). Slovenski koledar 1998, str. 123-124.

Oče naš. Poti k Bogu 1998, št. 23, str. 8-9.

Vzgoja predšolskih otrok. Poti k Bogu 1998, št. 22, str. 4-6.

1999

In memoriam msgr. Lojzeta Kozarja. Poti k Bogu 1999, št. 25, str. 21-22.

Moje nevoule z motornimi vozili. Slovenski koledar 1999, str. 195-196.

Naše ječe. Poti k Bogu 1999, št. 24, str. 21-23.

2000

Bil sem tudi diplomat. Slovenski koledar 2000, str. 156-157.

Misterij Slovenske krajine. IV. Epilog. Franci Just: Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000, str. 107.

Pesem iz tujine. Franci Just: Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000, str. 137.

Pokoj daj. Franci Just: Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000, str. 95.

Pomladno spremenjenje. Franci Just: Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000, str. 97.

Skušnjava. Franci Just: Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000, str. 99.

Sveta si, zemljica naša. Poti k Bogu 2000, št. 29, (ovitek).

2002

Spomini na vojaško ječo v Budimpešti. Slovenski koledar 2002, 79-81.

2003

Mojih 90 let. Murska Sobota: Stopinje 2003. 86 + slik. pril.

/Vsi, ki mi branijo/. Mojih 90 let. Murska Sobota: Stopinje, 2003, str. 21.

            Por.: Družina, 6. IV. 2003

2004

Pesem in tujine. Panonski letopis (Güttenbach) 2004, str. 192.

Pokoja daj...  Panonski letopis (Güttenbach) 2004, str. 191.

Pomladno spremenjenje. Panonski letopis (Güttenbach) 2004, str. 191.

Skušnjava. Panonski letopis (Güttenbach) 2004, str. 192.

NEKAJ LITERATURE O  IVANU CAMPLINU

bž /Branko Žunec/: Umrl je Ivan Camplin. Večer (Maribor), 20. II. 2008.

Gašpar, Vera: Človek prek devet križev. Slovenski koledar (Monošter) 2004,  str. 79-81.

Graj, Jože (JOG): Prijatelja zaradi zgodovine. Vestnik (priloga PEN), (Murska Sobota) sept. 2005.

Ivan Camplin, železomašnik. Družina (Ljubljana) 2005, št. 37 (11. IX.), str. 19.

Ivan Camplin. Stopinje 1982, str. 40; Stopinje 1983, str. 128; Stopinje 1993, str. 156; Stopinje 2000, str. 61.

jz /Jože Zadravec/: Na ozarah valovitega Goričkega. Družina (Ljubljana) 1994, št. 45 (20. XI.).

Janež, Jože: Trojni jubilej Ivana Camplina. Vestnik (Murska Sobota) 37 (1985) 25 (27. VI.), str. 6.

Joseph Maria R. /Jože Rituper/: Ivan Camplin, častni kanonik. Vestnik-PEN (Murska Sobota), št. 16 (september 2006).

Just, Franci: Ivan Camplin. Panonski književni portreti 1. A-L. Murska Sobota: Franc-Franc, 2006, str. 114-122.

Just, Franci: Med verzuško in pesmijo. Poezija Prekmurja v prvi polovici 20. stoletja. Murska Sobota: Franc-Franc, 2000, str. 83.

Just, Franci: Sezonstvo in izseljenstvo v delih panonskih literarnih ustvarjalcev - pesem preseljevanj. Sezonsko in izseljenstvo v panonskem prostoru 2. Ljubljana: (več izdajateljev) 2003, str. 367-385.

Kozar, Lojze ml.: Bibliografija del Ivana Camplina. Ivan Camplin: Mojih 90 let. Murska Sobota: Stopinje, 2003, str. 73-79.

Kozar, Lojze ml.: V spomin. Ivan Camplin (1912-2008). Vestnik (Murska Sobota), 21. II. 2008.

Kuzmič, Franc: Nekaj besed o Ivanu Camplinu. Panonski letopis (Güttenbach) 2004, str. 192.

Sobočan, Štefan: Starosta slovenskih duhovnikov Ivan Camplin : Mojih devetdeset let. Vestnik (Murska Sobota), 26. VI. 2003

Sobočan, Štefan: V pričakovanju železne maše. Poskus portreta g. Ivana Camplina. Vestnik (Murska Sobota), 28. IX. 2000, str. 24.

Smej, Jože: In memoriam Ivan Camplin, železomašnik. Družina (Ljubljana), 9. III. 2008, str. 18.

T. K. /Tomo Köleš/: Neuničljivo upanje Ivana Camplina. Vestnik (Murska Sobota), 6. V. 2004.

Tratnjek, Tadeja: Tudi Jezus je govoril v materinščini. Družina (Ljubljana) 2001, št 43 (21. X.), str. 9.

Vse se šele začenja. Družina (Ljubljana) 2000, št. 36 (3. IX.), str. 22.

Vugrinec, Jože: Ivan Camplin - petinosemdesetletnik. Slovenski koledar 1997, str. 71-75.

Zadravec, Jože: Med upom in jezo. Družina (Ljubljana) 1996, št. 44 (10. XI.).