Ivan Baša - bibliografija

Franc Kuzmič

BIBLIOGRAFIJA  IVANA BAŠE

Ivan Baša je bil rojen 11. aprila 1975 v Beltincih. Šolal se je v Lendavi, Sombotelu, Köszegu. V Sombotelu se je vpisal na bogoslovje (1894) in študij končal (1898). Še istega leta je bil posvečen v duhovnika. Nato je bil kaplan pri Sv. Martinu ob Rabi, potem pri Sv. Juriju pri Rogaševcih, na Gradiščanskem v Rohoncu/Vrhunci, Novi Gori (1905-1908). Leta 1908 je prišel v Bogojino in v tej župniji ostal vse do smrti 13. februarja 1931.

Baša je ves čas sodeloval z Ivanocyjem, zato je bil že med ustanovitelji Kalendarja Srca Jezušovoga. Zato že v prvih letnikih zasledimo njegove članke: verske, poučne in leposlovne. Podpisoval se je  pod šifro bi. Prepoznati pa je prav tako moč njegove članke brez podpisa. V prvih letih je pisal v Novine predvsem uvodnike.

Prevajal je tudi iz madžarščine (kot na primer Ivanocyjeve članke in Rogačev življenjepis Ivanocyja).

Prav tako je prirejal šolske katoliške katekizme. Kot urednik je urejal Marijin list (1908-1912 in 1918).

V nadaljevanju je zapisanih več Baševih objav v Marijinem listu (ML) in Kalendariju Srca Jezušovoga (KSJ).

Szveta nocs. ML 1 (1904) 1, 20-24

Malamesa. ML 1 (1905) 10, 292-295

Marija je nasa mati. ML 1 (1905) 11, 340-343. – (bi – prevedel/prestavo)

Marija, pomocsnica krsztsenikov. ML 1 (1905) 6, 165-169

Marijino meszto. ML 1 (1905) 10, 312-317. – (bi. – prevedel)

Nasa Velka Goszpa. ML 1 (1905) 11, 324-329

Riszali. ML 1 (1905) 7, 202-206

Szrpna Marija. ML 1 (1905) 8, 230-234

Szvecsnica. ML 1 (1905) 3, 70-75

Szvéta rodovina. ML 1 (1905) 2, 39-43

Vceplena Marija. ML 1 (1905) 4, 101-105

Velka mesa. ML 1 (1905) 9, 268-271

Vüzem. ML 1 (1905) 5, 132-137

Drobizs. ML 2 (1906) 1, 28-32. – (bi)

Drobizs – Glászi. ML 2 (1906) 5, 154-160; 6, 190-192; 7, 219-224; 8, 252-256; 9, 285-288; 10, 315-320; 11, 347-352; 12, 378-384. – (bi)

Iz zgodovine szv. materecerkve. ML 2 (1906) 1, 3-10; 2, 36-42; 3, 90-91; 4, 108; 5, 130-136; 6, 178-182; 7, 203-208; 8, 230-234; 9, 271-274; 10, 292-295; 11, 327-332; 12, 369-372; ML 3 (1907) 1, 11-14; 4, 123; 5, 153-155; 6, 174-178; 8, 245-249; 11, 337-340; 11, 337-340; 12, 368-372; ML 4 (1908) 1, 11-25; 2, 52-54; 3, 89-91; 4, 118-121; 5, 148-149; 6, 185-189; 10, 307-312; 11, 343-348; 12, 369-373; ML 5 (1909) 1, 15-20; 2, 59-62; 3, 94-95; 4, 116-119; 5, 153-157; 6, 189-190; 7, 212-214; 8, 256; 10, 312-314; 12, 374-377; ML 6 (1910) 1, 24-25

Drobizs – Glászi. ML 3 (1907) 1, 28-31; 2,60-64; 4, 128; 5, 156-159; 6, 191-192; 7, 222-224; 8, 254-256; 9, 285-287; 10, 318-320; 11, 348-352. – (bi)

Edna grozovitna obramba. ML 3 (1907) 1, 24-26. – (bi)

Kak sztojijo katolicsanszki missioni? ML 3 (1907) 2, 42-44

Mocs Oltarszkoga Szvesztva. ML 3 (1907) 1, 26-27. – (bi)

Orozsje proti nevernoszti. ML 3 (1907) 1, 17-19. – (bi)

Pobozsnoszt k szladkomi Szrci Jezusovomi. KSJ 1907, 31-42. – (bi)

Vu nevarnosti. ML 3 (1907) 7, 209-211. - (bi)

Blazseno novoleto! ML 4 (1908) 1, 1-3

Csasztilci Marijini! ML 4 (1908) 5, 150-151

Drobis. ML 4 (1908) 5, 155-160

Drobis – Glaszi. ML 4 (1908) 1, 26-32. – (bi)

Lübeznoszt lasztivnoga sztalisa. ML 4 (1908) 4, 123. – (bi)

Lübi cstevci! ML 4 (1908) 11, 321-322

Navuk szv. Franciska Saleza. ML 4 (1908) 3, 92-94. – (bi)

Navuki szv. Franciska Szaleza. ML 4 (1908) 1, 7-10; 2, 58-60. – (bi)

Nisterna recs za konjszke gospodare. KSJ 1908, 90-96. – (bi)

Pobozsnoszt k szladkomi Szrci Jezusovomi. KSJ 1908, 31-35. - (bi)

Szledjen sznopics? ML 4 (1908) 12, 353-354

Predga vlč. g. Bašša Ivana, pleb. v Bogojini, Novine 11 (1924) 36 (7. IX.), 3

Katolicsanszki katekizmus za solare III. – V. razreda. Budapest 1909. 130 str.

Lübézen Szrca Jezusovoga. KSJ 1909, 31-34. – (bi)

Nazianszki sz. Gregor. ML 5 (1909) 11, 343-346

Regula szv. Pachomiusa. ML 5 (1909) 9, 272-275

Drobis. ML 6 (1910) 12, 288. – (Reditel)

Postüvani narocsnicje. ML 6 (1910) 6, 161-162

Postüvani narocsnicje! ML 6 (1910) 12, 384

Postüvani cstevci!  ML 6 (1910) 1, 1-2. – (Reditelstvo)

Szvéti Ambrus. ML 6 (1910) 7, 217-220; 8, 249-251

Blázseno novo leto. ML 7 (1911) 1, 3

Ceplena Marija. ML 7 (1911) 3, 72-74. – (ba)

Miloscse szi puna. ML 7 (1911) 7, 193-195; 8, 225-228; 9, 257-259; 10/11, 289-292; 12, 357-359; ML 8 (1912) 1, 9-11; 2, 33-35; 3, 65-67; 4, 97-100; 5, 129-132; 6, 161-163; 7, 193-195; 8, 225-227; 9, 257-259; 10, 289-291; 11, 321-323; 12, 355-357. – (bi)

Nareneji gnój. KSJ 1911, 76-78

Preminjávanje szilja. KSJ 1911, 78. – (bi)

Szrce Jezusovo. KSJ 1911, 33-36. (bi)

Szrcé Jezusovo – csüdoviten vracsitel. ML 7 (1911) 3, 89-90. - (ba)

Escse kaj od szvétkov. ML 8 (1912) 11, 334-335. – (bi.)

Gori v Mariacell! ML 8 (1912) 6, 176-178. – (Reditel)

Hváleno preszvéto Szrce Jezusovo. KSJ 1912, 33-34. – (bi)

Miloscse szi puna. ML (1912) 11, 321-323

 

Nikaj od szvétkov. ML 8 (1912) 9, 260-263

 

Piszmo k ednomi Marijinomi deteti. ML 8 (1912) 7, 212-216; 8, 249-252

 

Posta Baša reditela. ML 8 (1912) 1, 31-32

 

Posta reditela. ML 8 (1912) 4, 128

 

Postüváni Cstevci! ML 8 (1912) 1, 8. -  (Reditel)

 

Postüváni cstevci! ML 8 (1912) 12, 353-354

 

Düševen žitek Marije. ML 9 (1913) 7, 193-198. - (bi)

 

Maria nájde Jezusa. ML 9 (1913) 3, 65-67; 4, 97-99. – (bi)

 

Maria pred očmi má Boga! ML 9 (1913) 9, 258-260. (bi)

 

Katolicsanszki katekizmus za solare III. – V. razreda. Drügi natisz. Budapest 1913. 130 str.

 

Marija rada múčala. ML 9 (1913) 8, 225-227. – (bi)

 

Marija v samoti. ML 9 (1913) 5, 129-132. – (bi)

 

Marija zgübi Jezusa. ML 9 (1913) 2, 33-37

 

Milošče si puna. ML 9 (1913) 1, 4-6. – (bi)

 

Trplenje za volo Szrca Jezusovoga. KSJ 1913, 33-36. – (bi)

 

Boj z križarkov. KSJ 1914, 80-83

 

Brátva. KSJ 1914, 71

 

Deca. KSJ 1914, 111-112. – (bi – prev. iz nem.)

 

Govor Bašša Ivana, plebanoša bogojanskoga, držani decembra 15-ga popoldne. ML 10 (1914) 12 + ML 11 (1915) 1, 436-439

 

Marija vu spunjávanji svojih dužnosti. ML 10 (1914) 1, 5-7. – (bi)

 

Molitve Srca Jezušovoga. KSJ 1914, 33-36

 

Od sv. Križa. KSJ 1914, 90-93

 

Rezanje goric. KSJ 1914, 70-71

 

Sadjereja. KSJ 1914, 79-80

 

Z živlenja naših missionárov. KSJ 1914, 103-105. – (bi)

 

Dvoje srcé. KSJ 1915, 32-34. – (bi)

 

Marija nas vči lübiti Jezuša. ML 11 (1915) 11-12, 321-325. – (bi)

 

(Fr. Rogač): Dr. Ivanóczy Ferenc. KSJ 1915, 35-111. – (Prevedel)

 

Govor preč. g. Bašša Ivana pl. pri prvoj sv. meši č. o. Forjan Florenca frančiškana z Beltincih (sic!) sept. 17-ga. ML 12 (1916) 9-12, 342-345

 

Kak si mislim to? Novine 4 (1917) 27 (8.VII.), 1

 

Poštüvani čtevci! ML 14 (1918) 1-12, 2

 

Darüjte za »Martinišče« v Murskoj Soboti. ML 20 (1924) 1, hrbtna stran naslovnice)

 

Predga g. Bašša Ivana, plebanoša, pri primiciji Herman Ferdinanda v Beltincih jula 20. ML 20 (1924) 10, 2-5

 

Katoličanski katekizmus. Tretji natis. Maribor 1926. 125 str.

 

Pred 25 leti. KSJ 1928, 17-20

 

Katolicsanszki katekizmus za solare III. – VI. razreda. Budapest 1943. 145 str.

 

Brátva. Košičev teden II. Bogojina (1990), /9/

 

Rezanje goric. Košičev teden II. Bogojina (1990), /9/

 

Sadjereja. Košičev teden II. Bogojina (1990), /8/

 

 

Nekaj zapisov o Ivanu Baši:

 

Arhitekt Jože Plečnik v Prekmurju. Zbornik. Ljubljana: SUD, 1998

Baša Ivan, plebanoš i ešpereš v Bogojini. ML 27 (1931) 3, 2-5

Franci Just: Ivan Baša. Panonski književni portreti 1. Prekmurje in Porabje A-I. Murska Sobota 2006, 70-73

(Vilko Novak): + Baša Ivan, bogojanski plebanoš. KSJ 1933, 31-37

Vilko Novak: Ivan Baša v slovenski knjigi. Stopinje 1991, 95-98

Vilko Novak: Izbor prekmurskega slovstva. Ljubljana 1976

Jožef Smej: Bogojanska cerkev, pesem in zvonovi. Ob 40-letnici smrti plebanoša Ivana Baša. Nova mladika (Celje) 2 (1971) 10, 374-378

Jože  Smej: Ivan Baša, njegovo življenje in delo. Stopinje 1991, 98-103

Jože Smej: Pastoralna dejavnost Ivanocyjevega kroga. Ljubljana 1975

Jožef Smej: Psalmi vaškega župnika. Celje: Mohorjeva družba, 1992

Fran Sušnik: Prekmurski profili. Maribor 1929, 10-13

Ivan Škafar: Pred sedemdesetimi leti. Prostor in čas (Ljubljana) 8 (1974), 204-216, 322-329

Ivan Škafar: Slovenska narodna zavest dr. Franca Ivanocyja in narodnostni pomen prekmurskega tiska  v XX. stoletju. Dialogi (Maribor) 8 (1970), 463 sl., 554 sl.

Jože Vugrinec: Ivan Baša. Košičev teden II. Bogojina (1990), /4/