Doživetje prostora

 

Opis pedagoškega programa:

V šolskem letu 2012/13 je novost pedagoški program Doživetje prostora, kjer s pomočjo novih muzejskih pripomočkov učenci spoznavajo kulturno dediščino mejnega, slovensko-madžarskega območja.

Teme, kot so:

- ljudsko stavbarstvo,
- ljudska prehrana,
- ljudska noša,
- ljudska glasba ter
- ljudske otroške igre in igrače,

se dajo poljubno kombinirati, glede na učni program in tematiko, ki se v določenem obdobju izvaja pri pouku. Učenci spoznajo izbrane predmete, njihova poimenovanja v slovenskem in madžarskem jeziku ter porabskem in hetiškem narečju, izvejo, kako in za kaj so se uporabljali ali izdelali, ter ob tem rešujejo naloge v delovnem zvezku ali s pomočjo interaktivne zgoščenke. Na koncu sledi še zabavni del - igre, povezane s posamezno temo.

Program traja min. 45 minut, lahko pa poteka tudi kot celodnevna aktivnost, ob predhodni najavi. Program je namenjen učencem OŠ in. Tako termini izvajanja kot izbrana tematika se lahko individualno prilagodijo željam učiteljev oz. šole.

Najave in dodatne informacije:

T: +386 5 936 66 21

E: mateja.huber@pomurski-muzej.si

 

Igrajmo se skupaj:

Sense of place Igre

Preberite več o projektu:

Doživetje prostora Sense of place A megélt táj