Prekmurska arheologija v 21. stoletju

Utrinki s predavanja višjega kustosa Sama Sankoviča.